شانزدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری , 2019-03-16

عنوان : ( بررسی امکان پذیری برداشت و ذخیره انرژی زمین لرزه )

نویسندگان: بهاره علی دادیانی , سیدکیوان حسینی , رضا خواجوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشور ایران یکی از لرزه خیز ترین مناطق دنیا به شمار می رود. همراه با وقوع هر زمینلرزه انرژی جنبشی نسبتا بزرگی در سطح زمین منتشر می گردد. در تاریخ ایران زمین وقوع هر زمین لرزه همیشه بعوان یک مخاطره مهم ثبت گردیده است. با در نظر گرفتن اهمیت استفاده از انرژی های نو و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی، در مناطق لرزه خیزی چون ایران می توان از انرژی حاصل از زمین لرزه ها بعوان یک فرصرت مناسب در تامین انرژی جایگزین استفاده نمود. با مهار این انرژی در جهت تولید برق می توان جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی در مناطق لرز ه خیز ایجاد نمود. با هدف توانایی بردا شت انرژی جنبشی زمین و ذخیره سازی انرژی الکتریکی حاصل از لرزش های ناشی از هر زمین لرزه، طراحی نرم افزاری و سخت افزاری سامانه ای با نام سامانه سبز* با استفاده از نوع خاصی از حسگرهای پیزوالکتریک که دارای حساسیت نسبتا بالایی هستند، صورت پذیرفت. نمونه آزمایشگاهی ساخته شده قابلیت خوبی را در ایجاد ولتاژ و جریان خروجی قابل استفاده بطور مستقیم و یا ذخیره سازی نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, انرژی زلزله, انرژی نو, برداشت انرژی, پیزوالکتریک, ذخیره, زاگرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076466,
author = {علی دادیانی, بهاره and حسینی, سیدکیوان and خواجوی, رضا},
title = {بررسی امکان پذیری برداشت و ذخیره انرژی زمین لرزه},
booktitle = {شانزدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری},
year = {2019},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {انرژی زلزله، انرژی نو، برداشت انرژی، پیزوالکتریک، ذخیره، زاگرس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان پذیری برداشت و ذخیره انرژی زمین لرزه
%A علی دادیانی, بهاره
%A حسینی, سیدکیوان
%A خواجوی, رضا
%J شانزدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
%D 2019

[Download]