چهارمین همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی , 2019-10-17

عنوان : ( بررسی نقش زنان در تولید محصول سالم، توسعه پایدار و ارتقاء خدمات و کارکردهای بوم نظام های زراعی در توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: گیاه استراتژیک زعفران) )

نویسندگان: سرور خرم دل , سعید جاهدی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه گردشگری روستایی نقش مهمی در توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی روستاها دارد و می‌تواند در استقلال اقتصادی، توانمند‏ کردن زنان روستا و خلق فرصتهای شغلی جدید نقش مهمی ایفا کند. زنان روستایی با وجود دسترسی محدود به منابع تولیدی، نیمی از تولید غذا و نیروی محرک کار کشاورزی جهان را بواسطه وظایف مهم در کشاورزی خانوادگی همچون زعفران تأمین می نمایند. اطلاعات لازم برای ارزیابی خدمات بوم نظام های زراعی در مزارع زعفران در استان خراسان رضوی از طریق جمع آوری پرسشنامه استخراج شد. نتایج ارزیابی خدمات بوم نظام-های مزارع زعفران (در چهار گروه اصلی تأمین کننده، تنظیم کننده، خدمات و حمایتی) نشان داد که بالاترین خدمات مزارع زعفران در استان خراسان رضوی مربوط به گروه تنظیم کننده بود و با افزایش اندازه زمین از <1 به >4 هکتار ارزش خدمات افزایش یافت. کشاورزان سرپرست مزارع زعفران عمدتاً زنان هستند که به دلیل آگاهی بیشتر نسبت به خطر سموم و کودهای شیمیایی و قیمت بالای این نهاده ها تمایل کمتری به مصرف این مواد دارند که این امر علاوه بر تضمینی بر تولید سالم آن و به تبع آن افزایش سهم صادرات کشور در بازارهای جهانی، بهبود کارکردها و ارتقاء خدمات بوم نظام های زعفران را به دنبال دارد. بر این اساس، با توجه به نقش و اهمیت کار زنان روستایی و تاثیر چشمگیر آنها در توسعه روستا پیشنهاد می شود ارتقای سلامت اجتماعی آنها، افزایش مشارکت آنها در تصمیم گیری و اجرا و رفع موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به دقت مدنظر قرار گیرد که می تواند منجر به رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و در نتیجه توسعه گردشگری روستایی شود.

کلمات کلیدی

, ارکان مثلث غذایی جهان, خدمات و کارکردهای بوم نظام, کشاورزی خانوادگی, گردشگری روستایی, نیروی محرک کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076498,
author = {خرم دل, سرور and سعید جاهدی پور},
title = {بررسی نقش زنان در تولید محصول سالم، توسعه پایدار و ارتقاء خدمات و کارکردهای بوم نظام های زراعی در توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: گیاه استراتژیک زعفران)},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی},
year = {2019},
location = {کاشمر, ايران},
keywords = {ارکان مثلث غذایی جهان، خدمات و کارکردهای بوم نظام، کشاورزی خانوادگی، گردشگری روستایی، نیروی محرک کشاورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش زنان در تولید محصول سالم، توسعه پایدار و ارتقاء خدمات و کارکردهای بوم نظام های زراعی در توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: گیاه استراتژیک زعفران)
%A خرم دل, سرور
%A سعید جاهدی پور
%J چهارمین همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی
%D 2019

[Download]