پژوهش های برنامه درسی, سال (2019-6)

عنوان : ( شایستگی‎های کانونی مربّی تربیت جنسی )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , فاطمه غلامی , حسین باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی شایستگی‎های کانونی مربیّان تربیت جنسی طراحی گردید و جهت تعیین شایستگی‎های کانونی، از روش پنج مرحله‎ای بیهام و مایر، بهره گرفته شد. جامعۀ پژوهش حاضر، کلیه متخصّصان تربیت جنسی و مربّیان عفاف‎گرایی و تربیت جنسی شهر مشهد، در نظر گرفته شدند که با روش نمونه‌گیری هدفمند، مورد گزینش قرار گرفتند و مصاحبه نیمه‎ساختار یافته و پرسش‌نامه، ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش بودند. با بررسی ادبیّات و آرای صاحب‏نظران و منابع علمی مختلف در خصوص شایستگی‎های کانونی مربّیان و یافته‎های حاصل از مصاحبه‎ها و پرسش‌نامه‎ها، فهرستی مشتمل بر 785 مفهوم استخراج و گردآوری گردید و مفاهیم به‎دست آمده در قالب 109 مقوله دسته‏بندی شدند. پس از تجزیه و تحلیل داده‌های به‎دست آمده، شایستگی‎های مربّیان تربیت جنسی در قالب 16 مضمون و پنج محور قرار گرفتند. مضامین رابطه مربی با خدا، رابطه مربی با خود و رابطه مربی با دیگران، در محور ویژگی‏های پایة مورد نیاز مربی جای گرفتند. مبانی تربیت جنسی، غرب و تربیت جنسی و مفهوم ‏‏شناسی امر جنسی در محور مباحث نظری مورد نیاز مربی، گنجانده شدند. مضامین مربوط به محور تبیین و توصیف آسیب‏های جنسی، زمینه‎‏‏سازهای فساد جنسی، آسیب‌شناسی جنسی و پیامدهای منفی ناشی از آسیب‏های جنسی، معرفی شدند. مضمون باور‏های اساسی در محور باور‏های مورد نیاز در تربیت جنسی و مضامین سواد رسانه‏ای، چگونگی پاسخگویی به سؤالات و شبهات نوجوانان، مهارت پیشگیری و مواجهه صحیح با سوءاستفاده جنسی، مواجهه با پدیده خودارضایی، روان‏شناسی مسائل جنسی و توانایی به‏کارگیری راهبردها و راهکارهای خویشتنداری جنسی نوجوانان نیز، در محور مهارت‏های مورد نیاز برای مربی تربیت جنسی قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, شایستگی‎های کانونی, روش بیهام و مایر, مربیّان تربیت جنسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076511,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and غلامی, فاطمه and باقری, حسین},
title = {شایستگی‎های کانونی مربّی تربیت جنسی},
journal = {پژوهش های برنامه درسی},
year = {2019},
month = {June},
issn = {2251-6794},
keywords = {شایستگی‎های کانونی، روش بیهام و مایر، مربیّان تربیت جنسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شایستگی‎های کانونی مربّی تربیت جنسی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A غلامی, فاطمه
%A باقری, حسین
%J پژوهش های برنامه درسی
%@ 2251-6794
%D 2019

[Download]