تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, دوره (10), شماره (34), سال (2019-5) , صفحات (79-96)

عنوان : ( بررسی کارکرد نهاد حِسبه درعرصه پزشکی تمدن اسلامی ( قرن سوم تا ششم هجری) )

نویسندگان: تهمینه رئیس السادات , جواد عباسی , سیدجلال رجائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهاد حِسبه یکی از مهمترین نهادهای حکومت‌های مسلمان، برای نظارت بر جریان یافتن امور اجتماع در مسیر تعالیم اسلامی بوده است. جلوگیری از منکرات و نظارت بر نحوه صحیح اجرا شدن قوانین در حرفه‌ها را می‌توان از وظایف نهاد حِسبه و فرد محتسب بیان کرد. از دیگر وظایف این سازمان و فرد محتسب، نظارت بر کار پزشکان، دامپزشکان، چشم پزشکان و داروسازان را شامل می‌شده است . نهاد حسبه وظیفه داشت کفایت پزشکان را احراز نماید و بر درستی عملکرد ایشان نظارت کند. این پژوهش این هدف را در پی دارد که بیان کند سازمان حسبه از چه طریق و با چه ضوابطی پزشکان را می‌آزمود و آن‌ها را ملزم به رعایت قوانین و اخلاق پزشکی می‌کرد. این نظارت توسط پزشکان متخصص در هر کدام از رشته‌ها انجام می‌گرفت و آزمونی جهت صلاحیت آن‌ها اعمال می‌شد. سوگند نامه‌های طبیبان، مهم‌ترین روش برای آزمودن پزشکان بوده است.

کلمات کلیدی

, حِسبه, محتسب, اخلاق پزشکی, عهدنامه‌های پزشکی, بقراط, زکریای رازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076515,
author = {رئیس السادات, تهمینه and عباسی, جواد and رجائی, سیدجلال},
title = {بررسی کارکرد نهاد حِسبه درعرصه پزشکی تمدن اسلامی ( قرن سوم تا ششم هجری)},
journal = {تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {34},
month = {May},
issn = {2252-0538},
pages = {79--96},
numpages = {17},
keywords = {حِسبه، محتسب، اخلاق پزشکی، عهدنامه‌های پزشکی، بقراط، زکریای رازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارکرد نهاد حِسبه درعرصه پزشکی تمدن اسلامی ( قرن سوم تا ششم هجری)
%A رئیس السادات, تهمینه
%A عباسی, جواد
%A رجائی, سیدجلال
%J تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
%@ 2252-0538
%D 2019

[Download]