بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2018-08-27

عنوان : ( ارزیابی اثر مهارکنندگی اسانس حاصل از ارقام مختلف پرتقال بر ملانین جدایه های آلترناریای بیماریزا در مرکبات )

نویسندگان: ندا سمندری نجف آبادی , پریسا طاهری , سعید طریقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر ...

کلمات کلیدی

, اثر ضد میکروبی, گیاه دارویی, قارچ بیمارگر گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076549,
author = {سمندری نجف آبادی, ندا and طاهری, پریسا and طریقی, سعید},
title = {ارزیابی اثر مهارکنندگی اسانس حاصل از ارقام مختلف پرتقال بر ملانین جدایه های آلترناریای بیماریزا در مرکبات},
booktitle = {بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2018},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {اثر ضد میکروبی-گیاه دارویی- قارچ بیمارگر گیاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر مهارکنندگی اسانس حاصل از ارقام مختلف پرتقال بر ملانین جدایه های آلترناریای بیماریزا در مرکبات
%A سمندری نجف آبادی, ندا
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%J بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2018

[Download]