همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی , 2019-10-17

عنوان : ( جایگاه زنان در توسعه اکوتوریسم پایدار )

نویسندگان: امیرعلی برومند , فاطمه طباطبائی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت گردشگری امروزه به سرعت در حال رشد است و بسیاری از صاحبنظران، قرن 21ام را قرن گردشگری نامیده‌اند. ازمیان اقسام متنوع گردشگری، اکوتوریسم از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. اگر دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان حوزه اکوتوریسم به کارکرد های مهم آن پی ببرند و هم چنین با بررسی های دقیق پس از شناسایی مشکلات درصدد رفع آنها برآیند، علاوه بر حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار دست خواهیم یافت. دراین جستار سعی شد تا پس از بررسی پارادایم توسعه پایدار، رابطه اکوتوریسم با آن و اهداف کلان ترسیمی در توسعه پایدار که اکوتوریسم درنیل به آن ها می تواند نقش سازنده ایفا کند، مشخص گردد و دراین راستا به جایگاه زنان برای نیل به این مهم اشاره ای داشته باشیم و راهکارهایی برای توسعه اکوتوریسم سازگار با محیط زیست با مشارکت زنان ارائه دهیم. از آنجا که اکوتوریسم با علومی چون اقتصاد، آموزش، اکولوژی، جامعه شناسی، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پیوندی ناگسستنی دارد، لذا در سیاست گذاری ها و برنامه های توسعه یک منطقه با استفاده از متخصصان علوم مختلف وبهره گیری از دانش بومی که زنان در انتقال سینه به سینه آن نیز دارای جایگاه ویژه ای هستند می‌توان به اکوتوریسم پایدار دست یافت. علاوه برتوانمندسازی زنان که به افزایش توان اقتصادی منطقه می‌انجامد با بهره‌گیری از مشارکت داوطلبانه ی آن ها طی یک برنامه ی مدیریتی و آموزش آن ها می‌توان از هزینه های پروژه های با اهداف چندگانه ی حفاظتی و گردشگری کاست و ضریب اطمینان پروژه های تعریف شده با هدف نیل به توسعه پایدار را افزایش داد.

کلمات کلیدی

, گردشگری پایدار, مدیریت, توانمندسازی زنان, بوم‌گری, پایداری بوم‌شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076592,
author = {برومند, امیرعلی and طباطبائی یزدی, فاطمه},
title = {جایگاه زنان در توسعه اکوتوریسم پایدار},
booktitle = {همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی},
year = {2019},
location = {کاشمر, ايران},
keywords = {گردشگری پایدار، مدیریت، توانمندسازی زنان، بوم‌گری، پایداری بوم‌شناختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه زنان در توسعه اکوتوریسم پایدار
%A برومند, امیرعلی
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%J همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی
%D 2019

[Download]