یازدهمین کنگره علوم باغبانی , 2019-08-26

عنوان : ( تکثیر کلونال درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata)در شرایط درون شیشه ای )

نویسندگان: لیلا سمیعی , محمدسجاد کمالی شرودانی , محمود شور , زهرا کریمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata) گیاهی متعلق به تیره Sapindaceae و بومی کشور چین می باشد. این گیاه به دلیل گلها و میوه هایی زیبایی که تولید می کند و همچنین مقاومت بالا به شرایط نامساعد محیطی، یکی از گیاهان مورد توجه جهت استفاده در فضای سبز شهری می باشد. روش طبیعی تکثیر این گیاه از طریق بذر می باشد منتهی به دلیل جوانه زنی پایین بذور این گیاه و همچنین عدم دستیابی به گیاهان یکنواخت و شبیه اصل از این طریق، معمولا از روش های رویشی جهت تکثیر این گیاه استفاده می شود. هدف از انجام این تحقیق دستیابی به پروتکل بهینه جهت ریزازدیادی این گیاه ارزشمند با استفاده از روش باززایی مستقیم بود. بدین منظور از جوانه های جانبی گیاهچه های حاصل از کشت بذور در شرایط درون شیشه ای استفاده شد. ریزنمونه ها در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ حاوی غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بنزیل آمینوپورین (BAP)، کینتین (KIN) و تیدیازورون (TDZ) کشت شدند. سپس گیاهچه های تولید شده در محیط کشت حاوی 6/0 میلی گرم بر لیتر از ایندول بوتریک اسید (IBA) ریشه دار شدند و با موفقیت در شرایط برون شیشه ای سازگار گردیدند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان پرآوری شاخساره، درصد باززایی، طول شاخساره و همچنین تعداد برگ در محیط حاوی 1 و 2 میلی گرم بر لیتر BAP بدست آمد.کمترین میزان پرآوری شاخساره نیز در محیط های کشت حاوی تنظیم کننده رشد KIN مشاهده شد. در مجموع نتایج این تحقیق منجر به دستیابی به یک روش بهینه جهت ازدیاد درون شیشه ای گیاه باران طلایی گردید که این امر زمینه را جهت انجام آزمایش های گسترده تر جهت بهره برداری بیشتر از این گیاه با ارزش فراهم مینماید.

کلمات کلیدی

, پرآوری, باززایی مستقیم, سیتوکینین, جوانه جانبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076612,
author = {سمیعی, لیلا and کمالی شرودانی, محمدسجاد and شور, محمود and کریمیان, زهرا},
title = {تکثیر کلونال درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata)در شرایط درون شیشه ای},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {پرآوری، باززایی مستقیم، سیتوکینین، جوانه جانبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکثیر کلونال درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata)در شرایط درون شیشه ای
%A سمیعی, لیلا
%A کمالی شرودانی, محمدسجاد
%A شور, محمود
%A کریمیان, زهرا
%J یازدهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2019

[Download]