هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران , 2019-10-07

عنوان : ( سنتز ترکیبات اکسید منگنز به روش سنتز احتراقی در محلول )

نویسندگان: مهرنوش قناد , نگار اکرمی , جلیل وحدتی خاکی , مصطفی میرجلیلی , سحر ملازاده بیدختی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از اکسیدهای منگنز به دلیل خواص ذاتی که از خود نشان می دهند به عنوان منبع انرژی خودروهای الکتریکی، در باتری های لیتیم قابل شارژ و در ابرخازن های الکتروشیمیایی مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده است که نانو ذرات اکسیدهای منگنز از طریق روش سنتز احتراقی در محلول به دست آید. ترمودینامیک سنتز واکنش ها شامل محاسبه دمای آدیاباتیک، محاسبه آنتالپی، و همچنین ارزیابی مقدار فشار تعادلی اکسیژن در واکنش ها، در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. پیش ماده های نیترات منگنز، اوره و سدیم کلرید جهت بررسی فازهای تعادلی به وجود آمده مخلوط شد و در یک واکنش سریع خود پیشرونده، فرآورده ی واکنش به دست آمد. پودر های سنتز شده جهت حذف ناخالصی و ارزیابی فازی در آون 60 درجه سانتی گراد، و کوره 500 درجه سانتی گراد قرار گرفت. در قسمت نتایج نمودار دمای آدیاباتیک بر حسب F/O و همچنین نمودار فشار اکسیژن تعادلی اکسیدها بر حسب دما رسم گردید. مشخصه یابی فازهای به دست آمده توسط آنالیز XRD انجام شد. نتایج آزمایشات XRD نشان دهنده ی تشکیل اکسید های مختلف منگنز بود که به طور مثال برای نمونه های با نسبت نمک به منگنز دی اکسید برابر 0.5، 0.6، 0.7 و 1 اندازه ی متوسط کریستالیت برابر با 32.4، 27.1، 30.1 و 44.3 نانومتر به دست آمد. نتایج مطالعه پیشرو نشانگر توانایی سنتز احتراقی در سنتز اکسید های مختلف منگنز بود.

کلمات کلیدی

, سنتز احتراقی در محلول, اکسید منگنز, اوره, دمای آدیاباتیک, نانو ذر ه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076633,
author = {قناد, مهرنوش and اکرمی, نگار and وحدتی خاکی, جلیل and میرجلیلی, مصطفی and ملازاده بیدختی, سحر},
title = {سنتز ترکیبات اکسید منگنز به روش سنتز احتراقی در محلول},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنتز احتراقی در محلول، اکسید منگنز، اوره، دمای آدیاباتیک، نانو ذر ه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز ترکیبات اکسید منگنز به روش سنتز احتراقی در محلول
%A قناد, مهرنوش
%A اکرمی, نگار
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A میرجلیلی, مصطفی
%A ملازاده بیدختی, سحر
%J هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران
%D 2019

[Download]