مطالعات فهم حدیث, دوره (6), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (35-54)

عنوان : ( ایمان و ارتکاب گناه (تحلیل فقه الحدیثی و روش حل تعارض ظاهری روایات باب الذنوب و باب «أَنَّ الْإِیمَانَ لَا یَضُرُّ مَعَهُ سَیِّئَةٌ» در کتاب الکافی) )

نویسندگان: عبدالعلی پاکزاد , محمدحسن رستمی , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لینی در باب «أَنَّ الْإِیمَانَ لَا یَضُرُّ مَعَهُ سَیِّئَةٌ» از کتاب الایمان و الکفر الکافی، دو روایت آورده است که می‌توان از آن دو این‌گونه هم برداشت کرد که با وجود ایمان، گناه به سعادت آدمی آسیبی نمی‌رساند. در نگاه اولیه، این آموزه با مفهوم آیات قرآن و روایات «باب الذنوب کتاب ایمان و الکفر الکافی»، که رستگاری را در همراهی ایمان با عمل صالح می‌داند، در تعارض است. مسأله اساسی این است که، چون قرآن و روایات سرچشمه واحدی دارند، وجود تعارض در آن‌ها، قابل قبول نیست و باید برای حل آن، چاره‌ای اندیشید. مساله دیگر بعد فرهنگی و بد آموزی‌هایِ احتمالی رفتاری و عملی این نوع برداشت از روایات است. در این مقاله به روش تحلیلی- انتقادی، روایات مورد بحث دو باب کتاب الکافی، از نظر سندی و محتوایی بررسی شده و تعارض اولیه در نهایت حل شده است و نتیجه نهایی این که، عنوانی که کلینی برای باب یاد شده «أَنَّ الْإِیمَانَ لَا یَضُرُّ مَعَهُ سَیِّئَةٌ» برگزیده، سبب برداشت نادرست برخی افراد از این دسته روایات شده است و نگاه مجموعی به روایات شیعه در این موضوع، نشان می‌دهد که میان دو باب مذکور در کتاب کافی در واقع تعارضی وجود ندارد.

کلمات کلیدی

قرآن؛ ایمان؛ ارتکاب سیئه؛ الکافی؛ بابُ الذنُوب؛ بابُ «أَنَّ الْإِیمَانَ لَا یَضُرُّ مَعَهُ سَیِّئَةٌ»؛ حل تعارض ظاهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076636,
author = {پاکزاد, عبدالعلی and رستمی, محمدحسن and جلالی, مهدی},
title = {ایمان و ارتکاب گناه (تحلیل فقه الحدیثی و روش حل تعارض ظاهری روایات باب الذنوب و باب «أَنَّ الْإِیمَانَ لَا یَضُرُّ مَعَهُ سَیِّئَةٌ» در کتاب الکافی)},
journal = {مطالعات فهم حدیث},
year = {2019},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2588-3895},
pages = {35--54},
numpages = {19},
keywords = {قرآن؛ ایمان؛ ارتکاب سیئه؛ الکافی؛ بابُ الذنُوب؛ بابُ «أَنَّ الْإِیمَانَ لَا یَضُرُّ مَعَهُ سَیِّئَةٌ»؛ حل تعارض ظاهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ایمان و ارتکاب گناه (تحلیل فقه الحدیثی و روش حل تعارض ظاهری روایات باب الذنوب و باب «أَنَّ الْإِیمَانَ لَا یَضُرُّ مَعَهُ سَیِّئَةٌ» در کتاب الکافی)
%A پاکزاد, عبدالعلی
%A رستمی, محمدحسن
%A جلالی, مهدی
%J مطالعات فهم حدیث
%@ 2588-3895
%D 2019

[Download]