اولین همایش نماتدشناسی ایران , 2019-08-28

عنوان : ( اولین گزارش از حضور Meloidogyne cruciani در باغ‏های پسته استان کرمان )

نویسندگان: فاطمه شکاری ماهونکی , عصمت مهدی خانی مقدم , مجید پدرام ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته یکی از محصولات مهم اقتصادی است. نماتدهای ریشه گرهی یکی از مهم‏ترین گروه‏ های بیمارگرهای خاکزی هستند که دامنه میزبانی وسیعی دارند. در سال 1397 از باغ‏های پسته استان کرمان، 40 نمونه خاک و ریشه جمع‎آوری گردید. استخراج نماتدها از خاک با روش سینی (Whitehead & Hemming, 1965) و از ریشه با روش سانتریفیوژ (Coolen & DˈHerde, 1972) انجام شد .اسلایدهای دائمی از لاروهای سن دو، ماده‏ ها و برش انتهایی آنها تهیه گردید. گونه‏ های نماتد ریشه گرهی با استفاده از مشخصات ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی ماده‏های بالغ و لاروهای سن دوم و مشخصات شبکه کوتیکولی انتهای بدن (perineal pattern) ماده‌ تشخیص داده شدند. در این بررسی سه گونه M. javanica، M. incognita و M. cruciani شناسایی شدند. گونه M cruciani به علت داشتن نقاط زیرکوتیکولی اطراف مخرج در ماده‏ها و عدم امتداد و گسترش خطوط سطوح جانبی و دندانه‌دار بودن لبه‏های فرج از گونه M. javanica متمایز گردید. این اولین گزارش از حضور M. cruciani در باغ‏های پسته در دنیا است.

کلمات کلیدی

, پسته, Meloidogyne cruciani , ریخت‏ شناسی, برش انتهایی بدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076643,
author = {شکاری ماهونکی, فاطمه and مهدی خانی مقدم, عصمت and مجید پدرام},
title = {اولین گزارش از حضور Meloidogyne cruciani در باغ‏های پسته استان کرمان},
booktitle = {اولین همایش نماتدشناسی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پسته، Meloidogyne cruciani ، ریخت‏ شناسی، برش انتهایی بدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش از حضور Meloidogyne cruciani در باغ‏های پسته استان کرمان
%A شکاری ماهونکی, فاطمه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A مجید پدرام
%J اولین همایش نماتدشناسی ایران
%D 2019

[Download]