هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2019-10-30

عنوان : ( مروری بر استفاده از مکمل ال-کارنیتین در صنعت تولید غذای آبزیان )

نویسندگان: فاطمه داودی سفیدکوهی , امید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از چالش های پیش روی صنعت تولید غذای آبزیان، کاهش میزان پروتئین جیره های غذایی و توجه ویژه به سمت تولید جیره های غنی از مواد مغذی می باشد. لذا استفاده از مقدار زیاد چربی خام در جیره غذایی (تا حدود 38 درصد) با هدف کاهش مقدار مصرف روزانه غذا بدون تأثیرات منفی فیزیولوژیک، آلودگی سیستم های پرورش و بهبود ضریب تبدیل غذایی، یکی از مسیرهای حرکت به سمت آبزی پروری ارگانیک می باشد. مکمل ال-کارنیتین به عنوان یک ترکیب پروویتامین موجب افزایش دسترسی غشاء سلول و میتوکندری به اسیدهای چرب می شود. گونه های گوشتخوار آبزی به دلیل نیاز به میزان چربی خام بیشتر در جیره غذایی، به مقدار بیشتری ال-کارنیتین (500-100 میلی گرم در روز) نسبت به گونه های همه ‌چیزخوار و گیاهخوار (100-50 میلی گرم در روز) نیاز دارند. شناسایی منابع مصرف چربی در جیره غذایی آبزیان و استفاده تلفیقی از این منابع در تحقیقات آینده با رویکرد کاربردی سازی نتایج توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, ال-کارنیتین, آبزی پروری, جیره, متابولیسم چربی, رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076687,
author = {داودی سفیدکوهی, فاطمه and صفری, امید},
title = {مروری بر استفاده از مکمل ال-کارنیتین در صنعت تولید غذای آبزیان},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران},
year = {2019},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {ال-کارنیتین، آبزی پروری، جیره، متابولیسم چربی، رشد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر استفاده از مکمل ال-کارنیتین در صنعت تولید غذای آبزیان
%A داودی سفیدکوهی, فاطمه
%A صفری, امید
%J هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
%D 2019

[Download]