فرهنگ و ادبیات عامه, دوره (7), شماره (28), سال (2019-7) , صفحات (47-72)

عنوان : ( بررسی گزاره‌های قالبی حماسی و کارکرد آن در طومار‌های نقالی (مطالعۀ موردی: رزم کشتی) )

نویسندگان: علیرضا براتی , فرزاد قائمی , محمود حسن آبادی , محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه فرمول شفاهی که از پژوهش‌های پری و لرد در آثار هومر شکل گرفت، در زبان­های بسیاری به­کار گرفته شد. در زبان فارسی نیز پژوهش­هایی در این حوزه در متون منثور عامیانه انجام شده ‌است که تمام این پژوهش‌ها به مسئله گزاره‌های قالبیِ عمومیِ آثار پرداخته‌اند. پژوهشگران خارجی بر اساس این دستاورد‌ها متون منظوم حماسی فارسی به­ویژه شاهنامه را محصول نقالی و شفاهی بنیاد دانسته‌اند. این مقاله با نگاهی تازه به طومار‌های نقالی به­عنوان متون حماسۀ شفاهی، علاوه بر معرفی گزاره‌های عمومی آن­ها، نوع دیگری از گزاره‌ها را با عنوان گزاره‌های قالبی حماسی با تمرکز بر رزم کشتی، در سه بخش الف) گزاره‌های بیانگر ورود به کشتی ب) گزاره‌های بیانگر آغاز کشتی ج) گزاره‌های بیانگر پایان کشتی معرفی‌کرده ‌است و کارکرد هر دسته را نیز تشریح می­کند. در­پایان، اثبات می‌کند که نقالان و راویان طومار‌ها گنجینه‌ای از این گزاره‌ها را در ذهن داشته‌اند و در زمان توصیف رزم‌ به­گونه‌ای خودکار و بدون اندیشه از آن بهره می‌برده‌اند. بنابراین، با استفاد از این روش و استخراج گزاره‌های به­کار رفته در انواع رزم‌ها، می‌توان به ساختار روایی حماسۀ شفاهی فارسی دست یافت

کلمات کلیدی

نظریه فرمول شفاهی|گزاره‌های قالبی|حماسه شفاهی فارسی|هفت لشکر (طومار جامع نقالان)|طومار نقالی شاهنامه|رزم کشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076699,
author = {براتی, علیرضا and قائمی, فرزاد and محمود حسن آبادی and یاحقی, محمدجعفر},
title = {بررسی گزاره‌های قالبی حماسی و کارکرد آن در طومار‌های نقالی (مطالعۀ موردی: رزم کشتی)},
journal = {فرهنگ و ادبیات عامه},
year = {2019},
volume = {7},
number = {28},
month = {July},
issn = {2345-4466},
pages = {47--72},
numpages = {25},
keywords = {نظریه فرمول شفاهی|گزاره‌های قالبی|حماسه شفاهی فارسی|هفت لشکر (طومار جامع نقالان)|طومار نقالی شاهنامه|رزم کشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی گزاره‌های قالبی حماسی و کارکرد آن در طومار‌های نقالی (مطالعۀ موردی: رزم کشتی)
%A براتی, علیرضا
%A قائمی, فرزاد
%A محمود حسن آبادی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J فرهنگ و ادبیات عامه
%@ 2345-4466
%D 2019

[Download]