جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (51), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (98-117)

عنوان : ( مصداق قاعده الواحد در فلسفه ملاصدرا )

نویسندگان: ریحانه شایسته , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از قواعد مهمی که ملاصدرا مانند حکمای سلف، آن را در فلسفه خود بیان کرده، قاعده «الواحد لایصدر عنه الا واحد» است. اگرچه وی این قاعده را از مستقلات عقلی دانسته و مفاد این قاعده را تا حدودی شبیه حکمای پیش از خود مطرح کرده است؛ اما با توجه به نظرات وی در باب وحدت شخصی وجود، قاعده بسیط الحقیقه، جایگزینی تجلی و تطور به جای علیت و بحث توحید، نمی‌توان مصداقی بر این قاعده در فلسفه او ارائه کرد. طرح قاعده بسیط الحقیقه و حذف علیت به معنای رایج آن، وحدت شخصی وجود را تائید می‌کند، در نتیجه هیچ موجودی غیر از خداوند از وجود حقیقی برخوردار نخواهد بود و همه موجودات در حکم سایه‌ها و تجلیات آن وجود حقیقی، محسوب خواهند شد. با حذف دوئیت در وجود، قاعده الواحد مصداق‌های متداول خود را از دست خواهد داد زیرا صدور در این قاعده فرع بر دوئیت و کثرت است.

کلمات کلیدی

, ملاصدرا, قاعده الواحد, عقل اول, وجود منبسط, علیت, تجلی, بسیط الحقیقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076741,
author = {شایسته, ریحانه and حسینی, سیدمرتضی},
title = {مصداق قاعده الواحد در فلسفه ملاصدرا},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2019},
volume = {51},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-9112},
pages = {98--117},
numpages = {19},
keywords = {ملاصدرا; قاعده الواحد; عقل اول; وجود منبسط; علیت; تجلی; بسیط الحقیقه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مصداق قاعده الواحد در فلسفه ملاصدرا
%A شایسته, ریحانه
%A حسینی, سیدمرتضی
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2019

[Download]