بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019 , 2019-04-30

عنوان : ( اثر جریان شتاب دار بر لایه مرزی آشفته بر روی صفحه تخت )

نویسندگان: مهرنوش خرقانی , محمود پسندیده فرد , محمد نعیمی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقریباً تمامی اجسام متحرک تا رسیدن به‌سرعت نهایی خود در حال شتاب گیری هستند. بخصوص در بعضی از کاربردها این مقدار شتاب قابل‌توجه است. لذا بررسی دقیق رفتار جریان، تحت این شرایط موردتوجه است. در این پژوهش جریان آشفته شتاب دار تحت چهار شتاب مختلف بر روی صفحه تخت موردبررسی قرارگرفته است. اکثر اجسام مکانیکی شکلی مشابه صفحه تخت دارند بنابراین بررسی صفحه تخت همچنان مورد اهمیت است. در این تحقیق ابتدا جریان با سرعت ثابت بر روی صفحه تخت شبیه‌سازی‌شده است، سپس طی اعمال شتاب‌های مختلف، جریان از سرعت اولیه 1 به‌ سرعت نهایی 6 رسیده‌است. مدل آشفتگی مورداستفاده مدل K-ω-SST-intermittency بوده که بیشترین تطبیق را با نتایج تجربی و حل تحلیلی در حالت پایا دارد. در این تحقیق اثر جریان شتاب دار بر ضخامت لایه مرزی، انرژی جنبشی آشفتگی و تنش برشی دیواره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که در شتاب‌های کند اعمالی، رفتار جریان تقریباً مشابه جریان پایا است درصورتی‌که با افزایش اندازه شتاب اعمالی پدیدهbypass-like-transition مشاهده‌شده است. این پدیده خود را به صورت نوعی تاخیر زمانی در آغاز پدیده های آشفتگی نشان می دهد. ضخامت لایه مرزی متاثر از شتاب اعمالی به جریان بوده و هرچه شتاب اعمالی به جریان بیشتر باشد ضخامت لایه مرزی کمتر شده و گرادیان سرعت در نزدیک صفحه بیشتر می شود.. همچنین با اعمال شتاب شدید به جریان رشد انرژی جنبشی آشفتگی با تاخیر زمانی قابل توجهی آغاز می شود. هرچه شتاب اعمالی به جریان بیشتر باشد، میزان تاخیر زمانی بیشتر است. از طرفی تنش برشی آشفتگی نیز به دلیل پدیده bypass-like-transition با تاخیر زمانی شروع به رشد می کند. این امر نشان دهنده نوعی بی خبری جریان از تغییرات است. هر چه شتاب اعمالی به جریان بیشتر باشد، میزان بی خبری جریان از تغییرات به وجود آمده بیشتر است. پس از گذر از این دوره بی خبری تنش برشی در جریانی که تحت شدیدترین شتاب است، با نرخ بالایی شروع به رشد کرده و به مقادیر بالایی می رسد.

کلمات کلیدی

, صفحه تخت, جریان شتاب دار, جریان آشفته, جریان ناپایا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076746,
author = {خرقانی, مهرنوش and پسندیده فرد, محمود and نعیمی راد, محمد},
title = {اثر جریان شتاب دار بر لایه مرزی آشفته بر روی صفحه تخت},
booktitle = {بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {صفحه تخت، جریان شتاب دار، جریان آشفته، جریان ناپایا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر جریان شتاب دار بر لایه مرزی آشفته بر روی صفحه تخت
%A خرقانی, مهرنوش
%A پسندیده فرد, محمود
%A نعیمی راد, محمد
%J بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019
%D 2019

[Download]