مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (5), شماره (2), سال (2017-2) , صفحات (71-81)

عنوان : ( بررسی و تصحیح مدل آشفتگی اسپالارت- آلمارس و اعمال آن در جریان حول ایرفویل NACA0012 )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , عدنان محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله معادلات کامل ناویر- ‌استوکس دو‌بعدی در جریان خارجی آشفته به‌طور عددی مدل‌‌سازی شده ‌است، بدین‌منظور، جهت محاسبه شارهای غیر‌لزج از روش بالادستیAusm+up و برای مدل‌‌سازی جریان آشفته از مدل تک معادله‌ای اسپالارت- آلماراس استفاده شده است. مدل اسپالارت- آلماراس به‌کارگرفته‌‌شده، نسخه اصلاح‌شده این مدل آشفتگی است که از تولید لزجت دینامیکی منفی جلوگیری می‌کند. این مسئله کمتر در مقالات مورد ‌توجه قرار گرفته است. اصلاحیه مطرح‌شده به کمک تصحیح ترم‌های پخش و چشمه در تک معادله‌ مدلِ آشفتگی انجام ‌شده است. جهت اعتبار‌سنجی دقت و پایداری مدل آشفتگی و روش محاسبه شار‌ها جریان کاملاً آشفته با رینولدز در ماخ 799/0 در زاویه حمله 26/2 درجه و همچنین جریان با رینولدز و زوایای حمله (صفر و ده) درجه در اطراف ایرفویل NACA0012 بررسی ‌شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد، فریم محاسباتی طراحی شده تطبیق مناسبی با داده های آزمایشگاهی دارد و به‌علاوه تعداد تکرار لازم برای همگرایی کاهش یافته است.

کلمات کلیدی

, مدل اصالحشدهی اسپاالرت-آلماراس, ویسکوزیته دینامیکی منفی, پایداری و دقت حل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076752,
author = {پسندیده فرد, محمود and محمدی, عدنان},
title = {بررسی و تصحیح مدل آشفتگی اسپالارت- آلمارس و اعمال آن در جریان حول ایرفویل NACA0012},
journal = {مکانیک سیالات و آیرودینامیک},
year = {2017},
volume = {5},
number = {2},
month = {February},
issn = {2322-3278},
pages = {71--81},
numpages = {10},
keywords = {مدل اصالحشدهی اسپاالرت-آلماراس، ویسکوزیته دینامیکی منفی، پایداری و دقت حل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تصحیح مدل آشفتگی اسپالارت- آلمارس و اعمال آن در جریان حول ایرفویل NACA0012
%A پسندیده فرد, محمود
%A محمدی, عدنان
%J مکانیک سیالات و آیرودینامیک
%@ 2322-3278
%D 2017

[Download]