اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزش , 0000-00-00

عنوان : ( اثر ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر روی گرلین سرم در )

نویسندگان: سیدعلیرضا حسینی کاخک ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر روی گرلین سرم در

کلمات کلیدی

اثر ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر روی گرلین سرم در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076798,
author = {حسینی کاخک, سیدعلیرضا},
title = {اثر ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر روی گرلین سرم در},
booktitle = {اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزش},
year = {0000},
keywords = {اثر ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر روی گرلین سرم در},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر روی گرلین سرم در
%A حسینی کاخک, سیدعلیرضا
%J اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزش
%D 0000

[Download]