هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 0000-00-00

عنوان : ( اثر تمرینات هوازی، مقاومتی و بی تمرینی بر Hcy و وی )

نویسندگان: ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تمرینات هوازی، مقاومتی و بی تمرینی بر Hcy و وی

کلمات کلیدی

, اثر تمرینات هوازی, مقاومتی و بی تمرینی بر Hcy و وی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076799,
author = {, },
title = {اثر تمرینات هوازی، مقاومتی و بی تمرینی بر Hcy و وی},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {0000},
keywords = {اثر تمرینات هوازی، مقاومتی و بی تمرینی بر Hcy و وی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تمرینات هوازی، مقاومتی و بی تمرینی بر Hcy و وی
%A ,
%J هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 0000

[Download]