هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 0000-00-00

عنوان : ( . تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم )

نویسندگان: سیدعلیرضا حسینی کاخک ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

. تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم

کلمات کلیدی

, . تاثیر تمرینات مقاومتی, هوازی و بی تمرینی بر نیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076800,
author = {حسینی کاخک, سیدعلیرضا},
title = {. تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {0000},
keywords = {. تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T . تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم
%A حسینی کاخک, سیدعلیرضا
%J هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 0000

[Download]