فرهنگ ایلام, دوره (20), شماره (63), سال (2019-9) , صفحات (74-89)

عنوان : ( بررسی تطبیقی سوگ آیین های لری و کردی با سنت سوگواری در میان رودان )

نویسندگان: نجم الدین گیلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیوۀ انجام پژوهش حاضر که با هدف بررسی وجوه اشتراک بین سوگ‌آیین‌های لری و کردی با سنت سوگواری در میان‌رودان انجام شده، توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری مطالب از تحقیقات میدانی و استناد به منابع کهن استفاده شده است. سوگواری از آن دسته آیین‌های فرهنگی می‌باشد که مرز نمی‌شناسند و در طول تاریخ در بین اقوام مختلف، مشترک بوده است. این سنت از جمله آیین‌های ماندنی است که با گذشت زمان نه تنها فراموش و منسوخ نشد، بلکه بر اعتبار و جایگاه آن افزوده گردید. به نظر می‌رسد که این سنت‌های سوگواری جزء کهن‌الگوهایی است که ویژگی اصلی آنها انتقال و تکراپذیریشان در بین اقوام است. اقوام ایرانی کرد و لر نیز در طول تاریخ همواره پاسبان و انتقال‌دهندۀ خوبی برای بسیاری از آداب و رسوم باستانی و مشترک در بین ملل مختلف بوده‌اند که یکی از آنها سنت سوگواری است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان سوگ‌آیین‌های لری و کردی با سنت سوگواری در میان‌رودان در مواردی همچون: روی خراشیدن، گیس بریدن، سیاه پوشیدن، خاک بر سر ریختن، مدت زمان سوگواری و ... تشابه وجود دارد.

کلمات کلیدی

سوگواری میان‌رودان قوم لر قوم کرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076907,
author = {گیلانی, نجم الدین},
title = {بررسی تطبیقی سوگ آیین های لری و کردی با سنت سوگواری در میان رودان},
journal = {فرهنگ ایلام},
year = {2019},
volume = {20},
number = {63},
month = {September},
issn = {2676-5942},
pages = {74--89},
numpages = {15},
keywords = {سوگواری میان‌رودان قوم لر قوم کرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی سوگ آیین های لری و کردی با سنت سوگواری در میان رودان
%A گیلانی, نجم الدین
%J فرهنگ ایلام
%@ 2676-5942
%D 2019

[Download]