دانشنامه جهان اسلام, دوره (1), شماره (19), سال (2014-5) , صفحات (835-837)

عنوان : ( مدخل رشتخوار )

نویسندگان: مرتضی دانشیار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رُشتخوار/ رُشخوار/ رَشخوار، شهر و شهرستانی در استان خراسان* رضوی. شهر رشتخوار در حدود 167 کیلومتری جنوب مشهد و 48 کیلومتری جنوب شرقی تربت حیدریه* در مسیر جاده تربت حیدریه* به خواف* واقع است ( ←جعفری، ج3، ص 287، 612). نام رشتخوار در منابع پیش از قرن 14ش رَشخوار یا رُشخوار ثبت شده است (←لال ، ص 208-209؛ میرزاخانلرخان، ص 129، 132، 135، 144، 150؛ کارکنان وزارت جنگ انگلستان، ص 501؛ ایران، مجلس شورای ملی، جلسه 285 مورخ22 شعبان 1329). نخستین بار ظاهراً در جریان مذاکرات مجلس دوره چهارم شورای ملی در 1300ش ازاین نام به صورت رُشتخوار یاد شده است (ایران، مجلس شورای ملی، جلسه 49 مورخ 28 آذرماه 1300ش ). پس از آن، به رغم غلبه عنوان رُشخوار/ رَشخوار، عنوان رشتخوار نیز در منابع دیگر معمول شد (← رزم آرا، ج9، ص 85، 102). با این اوصاف، وجه تسمیه این شهر را باید ذیل ترکیب سه واژه رَش/ رُش با خوار جستجو کرد. به نظر می رسد در واژه رشخوار، تلفظ بخش اول آن، رَش، به مفهوم تپه و زمین پشته (← دهخدا، ذیل «رَش»)و برای کلمه خوار مفهوم پست و کم ارتفاع(با توجه به معانی خوار) درست می نماید(← همان، ذیل «خوار»). بنابراین، واژه رشخوار را می توان اشاره ای به زمینی با تپه زارهای کم ارتفاع دانست. وضع جغرافیایی محل شهر نیز می تواند مؤید این احتمال باشد؛ زیرا شهر رشتخوار در دشتی واقع است که تپه زارهای کم ارتفاع آن را احاطه کرده اند....

کلمات کلیدی

شهر و شهرستانى در استان خراسان رضوى در شمال‌شرقى ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076988,
author = {دانشیار, مرتضی},
title = {مدخل رشتخوار},
journal = {دانشنامه جهان اسلام},
year = {2014},
volume = {1},
number = {19},
month = {May},
issn = {0000-0003},
pages = {835--837},
numpages = {2},
keywords = {شهر و شهرستانى در استان خراسان رضوى در شمال‌شرقى ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدخل رشتخوار
%A دانشیار, مرتضی
%J دانشنامه جهان اسلام
%@ 0000-0003
%D 2014

[Download]