سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه , 2019-10-03

عنوان : ( لنفوم لنفوبلاستیک در سگ؛ یک گزارش موردی )

نویسندگان: سیدحسین علوی زاده , حسین نورانی , زهرا موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک سگ دو ساله نژاد شیانلو با وزن 35 کیلوگرم با تاریخچه 14 روزه از عفونت احتمالی و توده‌های متعدد در بخش‌های مختلف بدن شامل قفسه سینه، پشت گردن و پشت کتف به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه شد. آزمایش آسپیراسیون با سوزن ظریف (FNA) صورت گرفت و بر اساس سایتولوژی، ضایعات نئوپلاستیک بدخیم گزارش شد. این سگ تحت درمان با سفکسیم و کوتریموکسازول قرار گرفته بود. بررسی‌های هیستوپاتولوژیک بعد از کالبدگشایی، بیانگر یک لنفوم شدید بود و ایمونوهیستوشیمی (IHC) بر اساس مثبت شدن مارکر TDT و منفی شدن مارکرهای CD20 و CD3، لنفوم لنفوبلاستیک را نشان داد.

کلمات کلیدی

, لنفوم لنفوبلاستیک, شیانلو, پاتولوژی, ایمونوهیستوشیمی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077048,
author = {علوی زاده, سیدحسین and نورانی, حسین and موسوی, زهرا},
title = {لنفوم لنفوبلاستیک در سگ؛ یک گزارش موردی},
booktitle = {سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لنفوم لنفوبلاستیک، شیانلو، پاتولوژی، ایمونوهیستوشیمی، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لنفوم لنفوبلاستیک در سگ؛ یک گزارش موردی
%A علوی زاده, سیدحسین
%A نورانی, حسین
%A موسوی, زهرا
%J سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه
%D 2019

[Download]