نخستین همایش ملی پژوهشهای نوین میان رشته‌ای و کاربردی در علوم انسانی , 2017-07-21

عنوان : ( بررسی کهن الگوی پیر دانا در داستان رستم و اسفندیار )

نویسندگان: زهره علی احمدی , ابوالقاسم قوام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی کهن الگوی پیر دانا در داستان رستم و اسفندیار

کلمات کلیدی

, کهن الگو, پیر دانا, رستم و اسفندیار, انه و تورنوس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077065,
author = {علی احمدی, زهره and قوام, ابوالقاسم},
title = {بررسی کهن الگوی پیر دانا در داستان رستم و اسفندیار},
booktitle = {نخستین همایش ملی پژوهشهای نوین میان رشته‌ای و کاربردی در علوم انسانی},
year = {2017},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کهن الگو، پیر دانا، رستم و اسفندیار، انه و تورنوس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کهن الگوی پیر دانا در داستان رستم و اسفندیار
%A علی احمدی, زهره
%A قوام, ابوالقاسم
%J نخستین همایش ملی پژوهشهای نوین میان رشته‌ای و کاربردی در علوم انسانی
%D 2017

[Download]