دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, دوره (12), شماره (42), سال (2019-9) , صفحات (71-83)

عنوان : ( اثر وفور منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک نفت و گاز (با تاکید بر شاخص چندبعدی توسعه مالی در بازار سهام) )

نویسندگان: محمدحسین مهدوی عادلی , مریم روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط میان عملکرد بخش واقعی و بخش مالی توجه مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است. درحالی که اجماعی نسبی میان اقتصاددانان درباره­ی اثر درآمدهای صادرات منابع طبیعی و توسعه مالی در بخش بانکی وجود دارد. اما به بازار سهام به عنوان تکیه­گاه اصلی فعالیت­های بازار سرمایه در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات کشورها، به خصوص کشورهای غنی از منابع طبیعی، توجه خاصی نشده است. مقاله­ی حاضر رابطه بین شاخص چند بعدی توسعه مالی در بازار سهام (که با استفاده از روش تجزیه مولفه­های اصلی استخراج شده است) و وفور منابع طبیعی را در برخی کشورهای منتخب عضو اوپک نفت و گاز طی سال­های 2000 تا 2016 به روش داده­های تابلویی بررسی می­نماید. یافته­های تحقیق گویای آن است که ارتباط مثبت و معنی­داری بین توسعه مالی در بازار سهام و درآمد حاصل از صادرات منابع، وجود دارد. همچنین برآورد الگو نشان دهنده­ی تاثیر منفی تورم و اثر مثبت اندازه­ی دولت و درجه باز بودن اقتصاد بر توسعه بازار سهام می­باشد.

کلمات کلیدی

منابع طبیعی؛ توسعه مالی؛ داده‌های تابلویی؛ شاخص چند بعدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077100,
author = {مهدوی عادلی, محمدحسین and روحانی, مریم},
title = {اثر وفور منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک نفت و گاز (با تاکید بر شاخص چندبعدی توسعه مالی در بازار سهام)},
journal = {دانش مالی تحلیل اوراق بهادار},
year = {2019},
volume = {12},
number = {42},
month = {September},
issn = {2251-6859},
pages = {71--83},
numpages = {12},
keywords = {منابع طبیعی؛ توسعه مالی؛ داده‌های تابلویی؛ شاخص چند بعدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر وفور منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک نفت و گاز (با تاکید بر شاخص چندبعدی توسعه مالی در بازار سهام)
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A روحانی, مریم
%J دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
%@ 2251-6859
%D 2019

[Download]