هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2019-09-25

عنوان : ( بکارگیری روش های شبه آزمایشی در پژوهش های تجربی-آرشیوی حسابداری: رهنمودی برای دانشجویان دکترا در ایران )

نویسندگان: رضا حصارزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: در سال های اخیر، جهت افزایش استحکام بخش روش شناسی پژوهش ها در استخراج روابط علی، بکارگیری روش های متعارف پژوهش های شبه آزمایشی در پژوهش های تجربی-آرشیوی حسابداری، مورد توجه بسیاری از مجلات معتبر حسابداری قرار گرفت است. هدف این مقاله ، معرفی دو مورد از قوی ترین روش های شبه آزمایشی، شامل روش تفاوت در تفاوت و روش تطبیق امتیاز تشابه و تبیین چگونگی کاربرد این دو روش در پژوهش های تجربی-آرشیوی حسابداری می باشد.روش شناسی: این پژوهش، ضمن معرفی و واکاوی روش تفاوت در تفاوت و روش تطبیق امتیاز تشابه، فلسفه و جایگاه دو روش یادشده را در پژوهش های اخیر حسابداری که طی سه سال اخیر، در مجلات انجمن حسابداری آمریکا چاپ شده اند، تحلیل می نماید.یافته ها: این پژوهش، علاوه بر تبیین ساده روش تفاوت در تفاوت و روش تطبیق امتیاز تشابه ، فهرستی از پژوهش های تجربی-آرشیوی معتبر حسابداری که این دو روش را مورد استفاده قرار داده اند، ارایه می نماید. همچنین این پژوهش، دلایل بکارگیری دو روش مزبور در پژوهش های تجربی-آرشبیوی حسابداری را استخراج می کند و نشان می دهد که علاوه بر استخراج یک رابطه علی، مهم ترین دلیل بکارگیری دو روش مزبور، کاهش نگرانی های بالقوه پیرامون مساله متغیرهای محذوف و مساله ناهمسانی گروه های کنترل و آزمون می باشد. در مجمو ، این پژوهش با برجسته کردن اهمیت و کاربرد روش تفاوت در تفاوت و روش تطلیق امتیاز تشابه، می تواند به افزایش استحکام بخش روش شناسی پژوهش های تجربی-آرشیوی حسابداری که بر روابط علی متمرکز هستند، کمک نماید و رهنمودی ساده و کاربردی، به ویژه برای دانشجویان دکترای حسابداری، فراهم آورد.

کلمات کلیدی

, پژوهش های شبه آزمایشی, روابط علی, روش تفاوت در تفاوت, روش تطبیق امتیاز تشابه, پژوهش های تجربی آرشیوی پژوهش های تجربی-آرشیوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077171,
author = {حصارزاده, رضا},
title = {بکارگیری روش های شبه آزمایشی در پژوهش های تجربی-آرشیوی حسابداری: رهنمودی برای دانشجویان دکترا در ایران},
booktitle = {هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2019},
location = {قم, ايران},
keywords = {پژوهش های شبه آزمایشی، روابط علی، روش تفاوت در تفاوت، روش تطبیق امتیاز تشابه، پژوهش های تجربی آرشیوی پژوهش های تجربی-آرشیوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری روش های شبه آزمایشی در پژوهش های تجربی-آرشیوی حسابداری: رهنمودی برای دانشجویان دکترا در ایران
%A حصارزاده, رضا
%J هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2019

[Download]