مطالعات سیاستگذاری عمومی, دوره (9), شماره (4400905), سال (2020-1) , صفحات (1-5)

عنوان : ( راهکارهای مقابله با سوء استفاده از قوانین برای زمین‏‌خواری اراضی ملی )

نویسندگان: مهدی کلاهی , سیدهمت حکیم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر مهمترین و اصلی‌ترین چالش در قبال نگهداشت اراضی ملی، «کمیسیون رفع تداخلات» است. در حقیقت، این کمیسیون یک زمین‌خواری قانونی در لوای ماده 54 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ایجاد کرده است. در این مقاله، برای روشن شدن این موضوع، از چند جنبه به بحث رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی با اراضی منابع طبیعی پرداخته می‌شود. سپس راهکارهای حقوقی و اجرایی موضوعی پیشنهاد می‌گردند. با توجه به نتایج، ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود تا هر چه سریعتر جلوی اجرای این قانون گرفته شود و شرایط برای انجام امور توسط هیئت‌های حل اختلاف مهیا گردد.

کلمات کلیدی

, زمین خواری, قوانین, ماده 54, کمیسیون تداخلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077177,
author = {کلاهی, مهدی and سیدهمت حکیم پور},
title = {راهکارهای مقابله با سوء استفاده از قوانین برای زمین‏‌خواری اراضی ملی},
journal = {مطالعات سیاستگذاری عمومی},
year = {2020},
volume = {9},
number = {4400905},
month = {January},
issn = {2423-5385},
pages = {1--5},
numpages = {4},
keywords = {زمین خواری، قوانین، ماده 54، کمیسیون تداخلات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهکارهای مقابله با سوء استفاده از قوانین برای زمین‏‌خواری اراضی ملی
%A کلاهی, مهدی
%A سیدهمت حکیم پور
%J مطالعات سیاستگذاری عمومی
%@ 2423-5385
%D 2020

[Download]