مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2019-2)

عنوان : ( ارزیابی زیست‌ محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی )

نویسندگان: هادی مددی قله زو , شهناز دانش , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیاز روز افزون ساختمان‌سازی و مصرف بالای انرژی در این بخش از یک سو و اهمیت محیط‌ زیست و توسعه‌ی پایدار از سوی دیگر، ضرورت تأمل بیشتر در انتخاب روش‌های ساخت و نوع مصالح مصرفی در این صنعت را یادآور می‌شود. دیوارها به‌ عنوان جدا کنندگان فضای داخلی و محافظان حریم پیرامونی، از جمله مهمترین اجزاء ساختمانی هستند. با توجه به اهمیت استفاده‌ی حداکثر از فضا، صرف کمترین هزینه و افزایش سرعت اجرا، تولید کنندگان به ارائه‌ی انواع مختلفی از مصالح سازنده‌ی دیوار پرداخته‌اند. بدیهی است که در چنین شرایطی، ارزیابی و سنجش گزینه‌های موجود، کمک شایانی به صنعت ساختمان کشور خواهد کرد. تحقیق حاضر بدین منظور، با در نظر گرفتن چهار معیار «زیست‌ محیطی»، «اقتصادی»، «فنی» و «اجرایی»، به بررسی و انتخاب گزینه‌ی بهینه‌ی دیوارچینی از میان پنج گزینه‌ی رایج «آجرهای فشاری»، «بلوک‌های سفالی»، «بلوک‌های بتن سبک گازی»، «پانل‌های سه‌ بعدی» و «صفحات گچی» پرداخته است. بر این اساس به جهت ارزیابی گزینه‌های موجود، ابتدا هر یک از معیارها به چندین زیرمعیار تقسیم شدند؛ و از آنجا که تصمیم‌گیری بر اساس معیارهای کمّی و کیفی متعدد، نیازمند روش‌های علمی و قابل اطمینان است؛ از روش‌ تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به‌ عنوان یکی از بهترین روش‌های ارزیابی چند معیاره، استفاده شد. نتایج تحلیل‌ها دلالت بر آن دارد که از میان گزینه‌های مورد بررسی، صفحات گچی با امتیاز نسبی 368/0 بهترین گزینه‌ی دیوارچینی هستند؛ همچنین، امتیاز نسبی بلوک‌های بتن سبک گازی، بلوک‌های سفالی، آجرهای فشاری و پانل‌های سه‌ بعدی به ترتیب برابر 177/0، 152/0، 151/0 و 144/0 به دست آمدند.

کلمات کلیدی

دیوارهای ساختمانی روش تحلیل سلسله مراتبی اثرات زیست‌ محیطی معیارهای اقتصادی معیارهای فنی و اجرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077201,
author = {مددی قله زو, هادی and دانش, شهناز and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {ارزیابی زیست‌ محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2019},
month = {February},
issn = {2588-297X},
keywords = {دیوارهای ساختمانی روش تحلیل سلسله مراتبی اثرات زیست‌ محیطی معیارهای اقتصادی معیارهای فنی و اجرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی زیست‌ محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی
%A مددی قله زو, هادی
%A دانش, شهناز
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-297X
%D 2019

[Download]