بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019 , 2019-04-30

عنوان : ( مقایسه‌ی مدل‌های آشفتگی و بررسی اثر کاویتاسیون بر ضرایب هیدرودینامیکی جریان روی هیدروفویل ناکا 0015 )

نویسندگان: مریم صابری نیا , محمود پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه‌ی عملکرد هیدرودینامیکی هیدروفویل‌ها با توجه به استفاده‌ی گسترده‌ی آن در صنایع دریایی امری ضروری می‌نماید. نظر به این که اکثر جریان‌های موجود در طبیعت به صورت آشفته می‌باشند، انتخاب مدل آشفتگی مناسب برای مطالعه جریان بسیار مهم بوده و در دقت محاسبات اثر به‌‌سزایی دارد.اعتبار‌سنجی نتایج به صورت مقایسه‌ی ضرایب فشار روی هیدروفویل در جریان‌های غیرکاویتاسیونی و کاویتاسیونی با نتایج موجود در مطالعات پیشین انجام گرفته‌است. در پژوهش حاضر نمودارهای ضرایب برآ و پسا در زوایای حمله‌ی مختلف با استفاده از مدل‌های آشفتگی k-ε استاندارد و k-ω-SST در جریان غیر‌کاویتاسیونی روی هیدروفویل دو بعدی ناکا 0015، با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه شده و سپس به بررسی اثر افزایش عدد رینولدز بر این ضرایب پرداخته شده‌است. در نهایت با اعمال کاویتاسیون بر جریان تغییرات ضرایب هیدرودینامیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌‌است. از نتایج موجود چنین به دست می‌آید که مدل آشفتگی k-ω-SST از دقت خوبی در پیش‌بینی نتایج و هم‌چنین نقطه‌ی بروز جدایش جریان برخوردار می‌باشد. اثر افزایش عدد رینولدز به صورت افزایش ضریب برآ و کاهش ضریب پسا و تاخیر در بروز جدایش جریان بوده و اعمال کاویتاسیون بر جریان موجب کاهش ضریب برآ، افزایش ضریب پسا و بروز جدایش در زوایای حمله‌ی پایین‌تر می‌شود.

کلمات کلیدی

, هیدروفویل, کاویتاسیون, آشفتگی, برآ, پسا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077234,
author = {صابری نیا, مریم and پسندیده فرد, محمود},
title = {مقایسه‌ی مدل‌های آشفتگی و بررسی اثر کاویتاسیون بر ضرایب هیدرودینامیکی جریان روی هیدروفویل ناکا 0015},
booktitle = {بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هیدروفویل، کاویتاسیون، آشفتگی، برآ، پسا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه‌ی مدل‌های آشفتگی و بررسی اثر کاویتاسیون بر ضرایب هیدرودینامیکی جریان روی هیدروفویل ناکا 0015
%A صابری نیا, مریم
%A پسندیده فرد, محمود
%J بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019
%D 2019

[Download]