همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی , 2019-10-17

عنوان : ( بررسی تحولات اشتغال زنان در روستای جاغرق (چالش‌ها و چشم اندازها) )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , مژگان جعفرپورجاغرق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق درصدد بررسی تحولات اشتغال زنان و چالش‌ها و چشم اندازهایی که در روستای جاغرق وجود دارد، هستیم و از روش نظریه زمینه‌ای استفاده کردیم. تکنیک جمع آوری داده‌ها، مصاحبه روایی و نیمه‌ساختار یافته است.در این راستا 12 مصاحبه عمیق انجام شد و داده‌ها در سه مرحله، کدگذاری باز، محوری وگزینشی تحلیل شد. نتایج نشان می‌دهد، در گذشته زنان به کار دامداری، قالیبافی و باغداری مشغول بودند اما با گذشت زمان قالیبافی در این روستا از رونق افتاد و زنان در کنار کار باغداری به سایر کارهای هنری رو آورند. امروزه نیز باغداری و مشاغل مربوط به حوزه گردشگری در جاغرق رونق زیادی دارد. محصول دارای اهمیت به لحاظ درآمدی توت خشک است وشرایط زمینه‌ای، علی و مداخله‌گر برای جمع آوری توت خشک وجود دارد. زنان سالانه درآمد زیادی از این طریق کسب می‌کنند که می‌توانند این درآمد را صرف توسعه روستا کنند اما هنوز چالش‌هایی برای فرآیند توسعه در این روستا وجود دارد.

کلمات کلیدی

, اشتغال زنان, کسب درآمد, انباشت سرمایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077358,
author = {مجدی, علی اکبر and جعفرپورجاغرق, مژگان},
title = {بررسی تحولات اشتغال زنان در روستای جاغرق (چالش‌ها و چشم اندازها)},
booktitle = {همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {اشتغال زنان، کسب درآمد، انباشت سرمایه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحولات اشتغال زنان در روستای جاغرق (چالش‌ها و چشم اندازها)
%A مجدی, علی اکبر
%A جعفرپورجاغرق, مژگان
%J همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی
%D 2019

[Download]