دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها , 2019-04-24

عنوان : ( اثر مالیات کربن در برنامه ریزی زنجیره‌ تامین با استفاده از رویکرد پویایی سیستم )

نویسندگان: سحر اخگر , فرزاد دهقانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گرم شدن جهانی و آلودگی محیط‌زیست، راهکارهای مختلفی برای کاهش آلودگی مطرح شده است. یکی از این راهکارها، طرح مالیات کربن است. این مقاله یک زنجیره تامین سه‌سطحی را مورد بررسی قرار می‌دهد که اثر طرح مالیات کربن را بر روی برنامه ریزی این زنجیره بررسی می‌کند. در زنجیره تامین مورد بررسی، فرض می‌شود که تامین کننده دو روش حمل‌ونقل با انتشار کربن کم و زیاد و تولیدکننده دو روش تولید با انتشار کربن کم و زیاد در اختیار دارد. برای تحلیل رفتار هر عضو زنجیره در این مقاله از رویکرد پویایی سیستم و با هدف مینیمم کردن هزینه‌ها استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که هرچه میزان مالیات کربن بالاتر می‌رود، مدیریت با هدف مینیمم کردن هزینه‌ها از روشی که میزان انتشار کربن کمتری دارد استفاده می‌‌کند.

کلمات کلیدی

, پویایی شناسی سیستم ها, مدیریت زنجیره تامین سبز, مالیات کربن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077369,
author = {اخگر, سحر and دهقانیان, فرزاد},
title = {اثر مالیات کربن در برنامه ریزی زنجیره‌ تامین با استفاده از رویکرد پویایی سیستم},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پویایی شناسی سیستم ها، مدیریت زنجیره تامین سبز، مالیات کربن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مالیات کربن در برنامه ریزی زنجیره‌ تامین با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
%A اخگر, سحر
%A دهقانیان, فرزاد
%J دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
%D 2019

[Download]