مدل سازی اقتصاد سنجی, سال (2019-11)

عنوان : ( بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR )

نویسندگان: الناز حاجبی , سید محمدجواد رزمی , محمدحسین مهدوی عادلی , تیمور محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحرانهای پولی و مالی تاثیرات متفاوتی براقتصاد­های مختلف جهان دارند که این تاثیرات علاوه بر عوامل درون اقتصادی کشورها به نوع تعاملات و پیوند کشورها در یک اقتصاد جهانی وابسته می­باشد. با توجه به اهمیت رویکرد سیاستهای پولی آمریکا در سطح مبادلات جهانی بررسی اثر شوکهای سیاست پولی این کشور بر تولید ناخالص داخلی کشور­های اصلی صادر کننده نفت جهت تعیین سیاستها و پیش بینی های مرتبط با کلان اقتصادی این کشورها در یک چارچوب جهانی و پویا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مقاله به بررسی تاثیر شوکهای سیاستی پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای اصلی صادرکننده نفت جهان در دوره زمانی 1974-2017 میلادی با استفاده از رهیافت نوین GVAR پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای اصلی صادرکننده نفت جهان در کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت می­باشد.

کلمات کلیدی

, شوک سیاست پولی آمریکا, تولید ناخالص داخلی واقعی, کشورهای صادرکننده نفت, نرخ بهره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077444,
author = {حاجبی, الناز and رزمی, سید محمدجواد and مهدوی عادلی, محمدحسین and تیمور محمدی},
title = {بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR},
journal = {مدل سازی اقتصاد سنجی},
year = {2019},
month = {November},
issn = {2345-654X},
keywords = {شوک سیاست پولی آمریکا، تولید ناخالص داخلی واقعی، کشورهای صادرکننده نفت، نرخ بهره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR
%A حاجبی, الناز
%A رزمی, سید محمدجواد
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A تیمور محمدی
%J مدل سازی اقتصاد سنجی
%@ 2345-654X
%D 2019

[Download]