8th National Conference on Health Promotion Strategies and Challenges with focous on Cancer , 2019-11-21

عنوان : ( بررسی اثرات ضد سرطانی 7-ژراتیل اکسی کربوستریل بر رده های سلولی سرطانی PC-3 و DU 145 )

نویسندگان: مهرداد آقاسی زاده شعرباف , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , مریم مقدم متین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان پروستات به عنوان دومین بدخیمی شایع بعد از سرطان ریه در مردان در سراسر دنیا شناخته می شود. بروز و مرگ و میر سرطان پروستات با افزایش سن ارتباط مستقیم دارد، به طوریکه میانگین سن تشخیص این سرطان 66 سال می باشد. استفاده از شیمی درمانی در بیماران با سرطان پروستات مقاوم به هورمون درمانی، به عنوان یک روش موثر جهت بهبود کیفیت زندگی بیمار، کاهش درد و کاهش سطح PSA، عمل می کند. کاربوستریل ها متشکل از یک گروه بزرگ مشتقات کوئینولون با ساختار 2 حلقه ای ناهمسان اند که از یک حلقه بنزن و یک حلقه لاکتام آروماتیک ۶ وجهی تشکیل شده اند و دارای چندین جایگاه مختلف با قابلیت جایگزینی توسط گروه های جانشینی دلخواه می باشند. با توجه به نقش کاربوستریل ها در مهار رشد سلول های سرطانی و رشد تومور، از مشتقات مختلف این ساختار در طراحی و کشف داروهای ضد توموری استفاده می شود. در این پژوهش ، اثرات ضد سرطانی 7-ژرانیل اکسی کاربوستریل (7-GQ) بر رده های سلولی PC3 و DU145 (سرطان پروستات انسان) و همچنین سلول های طبیعی HDF (فیبروبلاست پوست انسانی) با استفاده از آزمون MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون MTT مشخص کرد که مقادیر IC50 این ترکیبات بر روی سلول‌های PC3 و DU145 بعد از گذشت 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب (56، 35 وµg/ml 28 )و (68، 42 و µg/ml40) می‌باشد. همچنین برای سلول های HDF مقادیر برای 7-GQ به ترتیب برابر با (243، 236 وµg/ml 210) تعیین گردید. در نهایت، نتایج ما نشان می‌دهند که 7-GQ می‌تواند به عنوان یک ماده ضد سرطانی بالقوه در درمان سرطان پروستات مورد استفاده قرار گیرد. بررسی های بیشتر برای تعیین چگونگی القا مرگ سلولی توسط این ترکیب، و همچنین مطالعه اثرات این ماده در شرایط درون تنی می تواند در مطالعات بعدی مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, سرطان پروستات, سمیت سلولی, کاربوستریل, آپوپتوز, HDF
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077502,
author = {آقاسی زاده شعرباف, مهرداد and بهرامی, احمدرضا and حمید صادقیان and مقدم متین, مریم},
title = {بررسی اثرات ضد سرطانی 7-ژراتیل اکسی کربوستریل بر رده های سلولی سرطانی PC-3 و DU 145},
booktitle = {8th National Conference on Health Promotion Strategies and Challenges with focous on Cancer},
year = {2019},
location = {ساری, ايران},
keywords = {سرطان پروستات، سمیت سلولی، کاربوستریل، آپوپتوز، HDF},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات ضد سرطانی 7-ژراتیل اکسی کربوستریل بر رده های سلولی سرطانی PC-3 و DU 145
%A آقاسی زاده شعرباف, مهرداد
%A بهرامی, احمدرضا
%A حمید صادقیان
%A مقدم متین, مریم
%J 8th National Conference on Health Promotion Strategies and Challenges with focous on Cancer
%D 2019

[Download]