خط مشی گذاری عمومی در مدیریت, دوره (10), شماره (35), سال (2019-12) , صفحات (71-83)

عنوان : ( شناسایی ابعاد و مولفه های آوای دوستانه در تعامل با کارکنان شهرداری مشهد )

نویسندگان: سمانه صادقیان , فریبرز رحیم نیا , علی شیرازی , آذر کفاش پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رهبری استراتژیک -تفکر استراتژیک- عملکرد سازمانی -شرکت ساپکو

کلمات کلیدی

, رهبری استراتژیک , تفکر استراتژیک, عملکرد سازمانی , شرکت ساپکو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077536,
author = {صادقیان, سمانه and رحیم نیا , فریبرز and شیرازی, علی and کفاش پور, آذر},
title = {شناسایی ابعاد و مولفه های آوای دوستانه در تعامل با کارکنان شهرداری مشهد},
journal = {خط مشی گذاری عمومی در مدیریت},
year = {2019},
volume = {10},
number = {35},
month = {December},
issn = {2228-7965},
pages = {71--83},
numpages = {12},
keywords = {رهبری استراتژیک -تفکر استراتژیک- عملکرد سازمانی -شرکت ساپکو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی ابعاد و مولفه های آوای دوستانه در تعامل با کارکنان شهرداری مشهد
%A صادقیان, سمانه
%A رحیم نیا , فریبرز
%A شیرازی, علی
%A کفاش پور, آذر
%J خط مشی گذاری عمومی در مدیریت
%@ 2228-7965
%D 2019

[Download]