یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01

عنوان : ( بررسی محدودیت‌های استفاده از روش تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی در آزمایش یکپارچگی شمع (PIT) )

نویسندگان: مریم منصوری , سیداحسان سیدی حسینی نیا , سعید ابریشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازجمله نگرانی‌های اساسی مهندسان عمران یکپارچه بودن شمع‌ها پس از اجرا است. ازآنجاکه در شمع‌های درجا ریز احتمال ریزش جداره و یا برآمدگی جداره‌ها و کف وجود دارد، این نگرانی در این شمع‌ها بیشتر است. طی آزمایش یکپارچگی شمع (PIT) یکپارچگی شمع به‌صورت غیر مخرب بررسی می‌گردد. این آزمایش بدین شکل انجام می‌گردد که یک ضربه توسط چکش به مرکز سر شمع وارد شده و توسط گیرنده در سر شمع دریافت می‌شود. از نمودار سرعت-زمان استخراج‌شده از این آزمایش می‌توان به محل دقیق نوک شمع و یا احتمال وجود نقص یا عدم یکپارچگی در شمع پی برد. اغلب برای تفسیر نتایج این آزمایش از روش تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی استفاده می‌شود. در حقیقت امواج ایجادشده تا قبل از رسیدن به جداره‌های شمع به‌صورت یک نیمکره رفتار می‌کنند و پس‌ازآن به جداره‌ها برخورد کرده و چندین بار منعکس می‌گردند این امواج فقط در محل دور از منبع و تحت شرایط خاصی به‌صورت یک‌بعدی رفتار می‌کنند و تنها در چنین شرایطی می‌توان از روش تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی استفاده نمود. لذا در این مقاله به بررسی این مسئله که در چه شرایطی می‌توان امواج دور از منبع را با تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی بررسی نمود، پرداخته شده است. در تحقیق انجام‌شده از شبیه‌سازی عددی به روش اختلاف محدود استفاده شده است و این مطالعات توسط نرم‌افزار FLAC3D انجام شده است. در این مدل‌سازی ضربه به مرکز شمع و با قطر 1/0 ‌متر وارد شده و نمودارها در فواصل مختلفی از مرکز استخراج می‌گردد. طی این مطالعات این نتیجه حاصل شده است که در محل 0.6R از مرکز، اثر انعکاسات چندگانه تا حدود زیادی کاهش یافته و درنتیجه امواج تا حدودی به‌صورت یک‌بعدی رفتار می‌کنند بنابراین می‌توان از روش تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, آزمایش یکپارچگی شمع, PIT , روش تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی , اثرات سه‌بعدی امواج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077699,
author = {منصوری, مریم and سیدی حسینی نیا, سیداحسان and ابریشمی, سعید},
title = {بررسی محدودیت‌های استفاده از روش تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی در آزمایش یکپارچگی شمع (PIT)},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {آزمایش یکپارچگی شمع; PIT ; روش تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی ; اثرات سه‌بعدی امواج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی محدودیت‌های استفاده از روش تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی در آزمایش یکپارچگی شمع (PIT)
%A منصوری, مریم
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%A ابریشمی, سعید
%J یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2019

[Download]