صنایع الکترونیک, دوره (10), شماره (4), سال (2020-2) , صفحات (69-84)

عنوان : ( طراحی و پیاده‌سازی یک چارچوب مبتنی بر اعتماد برای تشخیص ترافیک موبایل در شبکه )

نویسندگان: مریم ترابی , سبحان علی آبادی , هاله امین طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد چشم‌گیر دستگاه‌های موبایل باعث شده است تا یکی از مسائل مهم امنیتی امروز، رسیدگی و پاسخگویی به حوادث امنیتی باشد. تحلیلگران امنیتی با اهداف متفاوتی مانند شناسایی برنامه‌های کاربردی موبایلی، شناسایی بدافزارهای موبایلی و شناسایی سیستم‌عامل، تحلیل ترافیک شبکه را انجام می‌دهند. با توجه به ماهیت پویای دستگاه‌های موبایل، تشخیص و تحلیل ترافیک آن‌ها مشکل‌تر از سایر تجهیزات شبکه است. هرچند تحقیقات گسترده‌ای در این حوزه انجام شده است، با این حال اکثر روش‌ها برای تشخیص در ترافیک واقعی کارا نیستند. در این مقاله، چارچوبی جهت تشخیص ترافیک موبایل با رویکردی مبتنی‌بر اعتماد ارائه شده است. چارچوب پیشنهادی از چهار زیرسیستم تشخیص در لایه‌های مختلف TCP/IP و دو زیرسیستم کنترلی تشکیل شده است. زیرسیستم‌های تشخیص وظیفه تشخیص ترافیک موبایل و زیرسیستم‌های کنترلی وظیفه اعتبارسنجی اطلاعات و تشخیص نهایی را برعهده دارند. در این مقاله به‌منظور ارزیابی چارچوب پیشنهادی و بررسی چالش‌های موجود، مجموعه‌داده‌ای واقعی از ترافیک شبکه بی‌سیم (دانشگاه فردوسی مشهد) تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از اجرای سیستم پیشنهادی بر روی مجموعه‌داده نشان می‌دهند که سیستم پیشنهادی قادر است با تجمیع نظرات زیرسیستم‌های تشخیص براساس میزان اعتماد و اطمینان به هریک از آن‌ها، فرآیند تشخیص را با دقت 0.97 و خطای 0.09 انجام دهد

کلمات کلیدی

, تحلیل ترافیک شبکه, اعتماد, دستگاه‌ّ موبایل, بدافزار موبایل, تشخیص سیستم‌عامل, دستگاه‌ّهای اینترنت اشیاء.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077785,
author = {مریم ترابی and سبحان علی آبادی and امین طوسی, هاله},
title = {طراحی و پیاده‌سازی یک چارچوب مبتنی بر اعتماد برای تشخیص ترافیک موبایل در شبکه},
journal = {صنایع الکترونیک},
year = {2020},
volume = {10},
number = {4},
month = {February},
issn = {1683-0857},
pages = {69--84},
numpages = {15},
keywords = {تحلیل ترافیک شبکه، اعتماد، دستگاه‌ّ موبایل، بدافزار موبایل، تشخیص سیستم‌عامل، دستگاه‌ّهای اینترنت اشیاء.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و پیاده‌سازی یک چارچوب مبتنی بر اعتماد برای تشخیص ترافیک موبایل در شبکه
%A مریم ترابی
%A سبحان علی آبادی
%A امین طوسی, هاله
%J صنایع الکترونیک
%@ 1683-0857
%D 2020

[Download]