مطالعات تفسیری, دوره (10), شماره (39), سال (2017-12) , صفحات (95-104)

عنوان : ( بررسی آراء مفسران اهل سنت و نوسلفیه درباره مفهوم حکم در آیه\\\\\\\"ومن لم یحکم بما انزل الله\\\\\\\" )

نویسندگان: حمید ایماندار , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفسیر عموم مفسران فریقین از مفهوم \\\\\\\"حکم به غیر ما انزل الله\\\\\\\" در آیه \\\\\\\"من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون\\\\\\\" باتبیین سلفیه تکفیری تمایزهای گسترده ای دارد ... .

کلمات کلیدی

آیه 44 مائده . تفسیر کلامی . نوسلفیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077793,
author = {حمید ایماندار and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {بررسی آراء مفسران اهل سنت و نوسلفیه درباره مفهوم حکم در آیه\\\\\\\"ومن لم یحکم بما انزل الله\\\\\\\"},
journal = {مطالعات تفسیری},
year = {2017},
volume = {10},
number = {39},
month = {December},
issn = {2228-7256},
pages = {95--104},
numpages = {9},
keywords = {آیه 44 مائده . تفسیر کلامی . نوسلفیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آراء مفسران اهل سنت و نوسلفیه درباره مفهوم حکم در آیه\\\\\\\"ومن لم یحکم بما انزل الله\\\\\\\"
%A حمید ایماندار
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J مطالعات تفسیری
%@ 2228-7256
%D 2017

[Download]