مهندسی عمران مدرس, دوره (19), شماره (5), سال (2019-8) , صفحات (137-151)

عنوان : ( بررسی نواحی مختلف آبشستگی نسبت به سرعت جریان در پایه پایین دست در جفت پایه ها و تاثیر روش حفاظتی کابل بر این نواحی )

نویسندگان: حامد شهسواری , سبحان مرادی , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همه ساله پل‌های زیادی در سراسر جهان تخریب می‌شوند. بسیاری از پل‌ها به دلیل ملاحظات سازه‌ای و ابعاد بزرگ آن‌ها روی گروه پایه‌ها استوار هستند. مکانیزم‌های ایجاد شده در فرآیند آبشستگی در گروه پایه‌ها باعث پیچیده‌تر شدن آن نسبت به تک پایه می‌شود. تحقیق حاضر در شرایط آبشستگی آب‌زلال و بر روی پایه‌های استوانه‌ای انجام گردید. در این تحقیق روند آبشستگی پایه پایین‌دست بر اساس سرعت جریان مورد بررسی قرار گرفت. عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه پایین‌دست را می‌توان بر اساس مقدار سرعت جریان به چهار ناحیه تقسیم کرد: 1- ناحیه بدون آبشستگی 2- ناحیه آبشستگی هم‌زمان 3- ناحیه انتقالی 4- ناحیه انحرافی. در ادامه با اعمال کابل پیچیده شده در پایه‌ها به تأثیر این روش در کاهش آبشستگی در دو پایه و همچنین تأثیر کابل در نواحی بوجود آمده در پایه پایین‌دست پرداخته شد. نتایج کاهش آبشستگی در اطراف پایه‌ها را با اعمال کابل نشان می‌داد. همچنین عمق آبشستگی در پایه پایین‌دست کمتر از پایه بالادست بود و با به کارگیری کابل درصد کاهش آبشستگی پایه پایین-دست نسبت به بدون کابل در پایه پایین‌دست با فاصله D3 و D5 بترتیب 7 و 26 درصد می‌باشد. بر این اساس با کاهش عمق آبشستگی در سرعت‌های مختلف با به‌کارگیری کابل، نواحی به وجود آمده در پایه پایین‌دست دچار تغییرات به میزان قابل توجه گردید به نحوی که ناحیه آبشستگی همزمان در بازه سرعت موجود از بین رفت.

کلمات کلیدی

, آبشستگی موضعی, گروه پایه, روش حفاظتی, پایه پایین‌دست, نواحی آبشستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077794,
author = {شهسواری, حامد and مرادی, سبحان and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی نواحی مختلف آبشستگی نسبت به سرعت جریان در پایه پایین دست در جفت پایه ها و تاثیر روش حفاظتی کابل بر این نواحی},
journal = {مهندسی عمران مدرس},
year = {2019},
volume = {19},
number = {5},
month = {August},
issn = {2476-6763},
pages = {137--151},
numpages = {14},
keywords = {آبشستگی موضعی، گروه پایه، روش حفاظتی، پایه پایین‌دست، نواحی آبشستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نواحی مختلف آبشستگی نسبت به سرعت جریان در پایه پایین دست در جفت پایه ها و تاثیر روش حفاظتی کابل بر این نواحی
%A شهسواری, حامد
%A مرادی, سبحان
%A خداشناس, سعیدرضا
%J مهندسی عمران مدرس
%@ 2476-6763
%D 2019

[Download]