دولت پژوهی, دوره (5), شماره (19), سال (2019-10) , صفحات (107-138)

عنوان : ( حکمرانی خوب در دولت‌های محلی: تمرکز‌زدایی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , ابراهیم احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه حکمرانی خوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین‌المللی به‌کار برده می‌شود. در ‌این بین سطح محلی داری اهمیت ویژه­ای است. با توجه به مشخصه‌هایی چون اصل تمرکز‌زدایی، ساختار دموکراتیک، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری محلی‌‌گرا و مردم‌نهاد، افزایش نقش نهادهای غیر‌دولتی و جامعه مدنی، توجه به منافع عام مردم، توزیع فرصت‌ها و برقراری عدالت اجتماعی و جغرافیایی، افزایش اثر‌بخشی و کارآیی و در نهایت بهره‌مندی کل جامعه از توسعه و رفاه‌ و...، می‌توان دولت محلی را به‌دلیل ماهیت و کارکرد‌های خاصی که دارد، نمونه­ مطلوب و کارآمدی از دولت همیار و همکار (دولت ملی)، با حکمرانی خوب دانست. در این برداشت؛ تمرکززدایی (از ارکان دولت ملی)، مهمترین و اصلی­ترین هدف دولت محلی در تحقق حکمرانی خوب است. در حقیقت با تکیه بر اصل تمرکز­زدایی کامل، دولت ملی قادر خواهد بود با واگذاری بخشی از مسئولیت‌هایش به شهروندان در قالب دولت محلی، مشارکت واقعی آنها در امور منطقه و کشور را عملی و از این طریق زمینه­های تعامل میان سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را فراهم آورد. بدیهی است که نتیجه این اعتماد دولت ملی (در واگذاری بخش از مسئولیت­ها به احاد مردم، جامعه مدنی و بخش خصوصی)، تسهیل و تحقق همکاری و همگرایی میان دولت ملی و دولت محلی و در حقیقت همگرایی میان دولت ملی و احاد جامعه خواهد بود.

کلمات کلیدی

دولت محلی دولت ملی حکمرانی خوب تمرکز‌گرایی تمرکززدایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077806,
author = {زرقانی, سیدهادی and ابراهیم احمدی},
title = {حکمرانی خوب در دولت‌های محلی: تمرکز‌زدایی},
journal = {دولت پژوهی},
year = {2019},
volume = {5},
number = {19},
month = {October},
issn = {2476-2806},
pages = {107--138},
numpages = {31},
keywords = {دولت محلی دولت ملی حکمرانی خوب تمرکز‌گرایی تمرکززدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حکمرانی خوب در دولت‌های محلی: تمرکز‌زدایی
%A زرقانی, سیدهادی
%A ابراهیم احمدی
%J دولت پژوهی
%@ 2476-2806
%D 2019

[Download]