آموزه های قرآنی, دوره (16), شماره (30), سال (2019-11) , صفحات (285-311)

عنوان : ( نگاهی نو و تحلیلی به روایات سبعه احرف )

نویسندگان: داود خلوصی , مرتضی ایروانی نجفی , سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روایات سبعه احرف از جمله مهم ترین احادیث حوزه علوم قرآن و حدیث است که نوع جهت گیری و برخورد با آن ها گرایش های مختلفی را در حوزه قرائات و منشأ شکل گیری آن ایجاد کرده است. دسته بندی و تحلیل و تاریخ گذاری این روایات نشان می دهد صدور این روایات ابتدا در مقام اشاره به دارای بطون و لایه های مختلف معنایی بوده است و ارتباطی به نزول چند گانه الفاظ نداشته است

کلمات کلیدی

, قرائت, سبعه احرف, تحلیل متنی تاریخی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077808,
author = {خلوصی, داود and ایروانی نجفی, مرتضی and پیروزفر, سهیلا},
title = {نگاهی نو و تحلیلی به روایات سبعه احرف},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2019},
volume = {16},
number = {30},
month = {November},
issn = {2251-9378},
pages = {285--311},
numpages = {26},
keywords = {قرائت، سبعه احرف، تحلیل متنی تاریخی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی نو و تحلیلی به روایات سبعه احرف
%A خلوصی, داود
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%A پیروزفر, سهیلا
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2019

[Download]