هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی , 2015-10-12

عنوان : ( چالش های امنیتی تنوع قومیتی و توسعه نامتجانس نمونه موردی کشور نیجریه )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , فاطمه بخشی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع قومی و دینی و وجود خرده فرهنگ های متفاوت از ویژگی های کشور نیجریه به شمار می رود. که این به نوبه خود عامل ناامنی هایی در این کشور شده ولی آن چه این مسئله را تشدید می کند وجود توسعه نابرابر بین مناطق مسیحی نشین و مسلمان نشین و حتی در بین ده ها قومیت ساکن این کشور است. هدف از این پژوهش تشریح وضعیت کشور نیجریه از نظر قومیتی و سپس میزان توسعه پایدار آن می باشد. ما با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه چند نقشه از توزیع فضایی قومیتی, فقر و نقشه توزیع فضایی درگیری های قومی در نیجریه به این پی بردیم که جامعه نیجریه از توسعه نامتوازنی برخوردار است که باعث شده دولتمردانش با چالش های امنیتی – سیاسی زیادی روبرو شود. نتایج بدست آمده حاکی از این است که توسعه نامتوازن باعث تشدید منازعات قومی,فقر, بیکاری, کاهش سرمایه گذاری های خارجی, رشد تروریست و ... در کشور نیجریه شده است

کلمات کلیدی

, قومیت, تنوع قومی, توسعه پایدار, کشور نیجریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077818,
author = {زرقانی, سیدهادی and بخشی شادمهری, فاطمه},
title = {چالش های امنیتی تنوع قومیتی و توسعه نامتجانس نمونه موردی کشور نیجریه},
booktitle = {هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی},
year = {2015},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {قومیت; تنوع قومی; توسعه پایدار; کشور نیجریه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چالش های امنیتی تنوع قومیتی و توسعه نامتجانس نمونه موردی کشور نیجریه
%A زرقانی, سیدهادی
%A بخشی شادمهری, فاطمه
%J هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
%D 2015

[Download]