دانشگاه علوم پزشکی گرگان, دوره (20), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (97-107)

عنوان : ( زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ )

نویسندگان: محمد قنبری , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ

کلمات کلیدی

, زیست پذیری شهری, شاخص سلامت, کلانشهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077826,
author = {قنبری, محمد and اجزاء شکوهی, محمد and رهنماء, محمدرحیم and خوارزمی, امید علی},
title = {زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی گرگان},
year = {2019},
volume = {20},
number = {4},
month = {March},
issn = {۱۵۶۲-۴۷۶۵},
pages = {97--107},
numpages = {10},
keywords = {زیست پذیری شهری، شاخص سلامت، کلانشهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ
%A قنبری, محمد
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A خوارزمی, امید علی
%J دانشگاه علوم پزشکی گرگان
%@ ۱۵۶۲-۴۷۶۵
%D 2019

[Download]