تاریخ روابط خارجی, دوره (20), شماره (77), سال (2018-4) , صفحات (1-27)

عنوان : ( همکاری‌های فنی- اقتصادی ایران و شوروی در احداث کارخانه ذوب‌‌آهن اصفهان (1351-1341 ش.) )

نویسندگان: حسینعلی مصطفوی گرو , شادی حاجی زاده سعدآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران در سال‌های نخست‌وزیری هویدا با عادی‌‌سازی روابط خود با شوروی و کشورهای اروپای شرقی به گسترش روابط با این کشورها همت گماشت. از جنبه‌های سیاست خارجی ایران و شوروی در سال‌های 1351-1341ش. گسترش همکاری‌های اقتصادی بود. بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین موافقتنامه‌های همکاری اقتصادی در زمینه احداث کارخانۀ ذوب‌آهن اصفهان در 23 دی‎ 1344ش. بین دو کشور به امضاء رسید. دولت شوروی پذیرفت تا در ساختمان کارخانه ذوب‌آهن اصفهان نظارت داشته باشد، به اتباع ایران آموزش فنی دهد و شماری از آنان را برای گذراندن دوره‌های تخصصی به شوروی اعزام کند. طرح کارخانه ذوب‌آهن چنانکه پیش‌بینی شده بود، در سال1350ش. به پایان نرسید و سرانجام در سال 1351ش. تکمیل و بهره‌برداری از آن آغاز شد. در این پژوهش به روش تاریخی و رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از کتاب‌ها، روزنامه‌ها و اسناد، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش بوده‌ایم که دولت ایران و شوروی در زمینه ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در چه زمینه‌هایی و به چه میزان با یکدیگر همکاری‌ داشته‌اند.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه‌ها ایران شوروی همکاری‌های فنی, اقتصادی ذوب‌آهن اصفهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077853,
author = {مصطفوی گرو, حسینعلی and حاجی زاده سعدآباد, شادی},
title = {همکاری‌های فنی- اقتصادی ایران و شوروی در احداث کارخانه ذوب‌‌آهن اصفهان (1351-1341 ش.)},
journal = {تاریخ روابط خارجی},
year = {2018},
volume = {20},
number = {77},
month = {April},
issn = {1735-2010},
pages = {1--27},
numpages = {26},
keywords = {کلیدواژه‌ها ایران شوروی همکاری‌های فنی- اقتصادی ذوب‌آهن اصفهان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T همکاری‌های فنی- اقتصادی ایران و شوروی در احداث کارخانه ذوب‌‌آهن اصفهان (1351-1341 ش.)
%A مصطفوی گرو, حسینعلی
%A حاجی زاده سعدآباد, شادی
%J تاریخ روابط خارجی
%@ 1735-2010
%D 2018

[Download]