اقتصاد اسلامی, دوره (19), شماره (73), سال (2018-7) , صفحات (239-266)

عنوان : ( مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع) )

نویسندگان: مرتضی جعفر زاده نجار , محمود هوشمند , محمدرضا لطفعلی پور , مهدی بهنامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین و حیاتی ترین بافتهای فرسوده در کشور مجموعه پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) می باشد که علاوه بر مجاوران سالانه پذیرای بیش از بیست میلیون زائر است. با توجه به اهمیت موضوع طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) از سال 1372 آغاز شد که متاسفانه پس از گذشت بیش از 20 سال از پیشرفت قابل توجهی برخوردار نبوده است. یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت این طرح، مشکل تأمین مالی به ویژه تامین وجوه لازم جهت احداث فضاهای عمومی می‌باشد. در تحقیق حاضر، تمایل افراد به مشارکت در بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) از طریق خرید اوراق وقف با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط برآورد شد. به‌همین منظور با240زائر و مجاور مصاحبه شد. به‌ منظور تمایز عوامل مؤثر بر تصمیم به مشارکت و میزان مشارکت، از الگوی توبیت و روش دومرحله‌ای هکمن استفاده شد. با حذف پاسخ‌های ناقص، 57 درصد از افراد حاضر به خرید اوراق وقف بوده‌اند. نتایج الگوی هکیت نشان داد، متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی و آگاهی اجتماعی، فقط بر تصمیم پاسخگویان برای خرید اوراق اثر معنی‌دار دارد و احساس تعلق نسبت به شهر و محله فقط بر میزان تمایل به مشارکت تاثیر دارد در حالی‌که اعتقاد به وقف و وضعیت اقتصادی خانواده، هم در مرحله اول (تصمیم به پرداخت) و هم در مرحله دوم (میزان تمایل به پرداخت)، اثر معنی‌دار دارد. همچنین میانگین تمایل به مشارکت هر نفر 1،660،000 ریال برآورد شد.

کلمات کلیدی

, اوراق وقفی, تامین مالی, نوسازی و بهسازی, بافت پیرامون حرم مطهر, فضاهای عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077886,
author = {جعفر زاده نجار, مرتضی and هوشمند, محمود and لطفعلی پور, محمدرضا and بهنامه, مهدی},
title = {مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع)},
journal = {اقتصاد اسلامی},
year = {2018},
volume = {19},
number = {73},
month = {July},
issn = {1735-3262},
pages = {239--266},
numpages = {27},
keywords = {اوراق وقفی، تامین مالی، نوسازی و بهسازی، بافت پیرامون حرم مطهر، فضاهای عمومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع)
%A جعفر زاده نجار, مرتضی
%A هوشمند, محمود
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A بهنامه, مهدی
%J اقتصاد اسلامی
%@ 1735-3262
%D 2018

[Download]