مطالعات حقوق انرژی, دوره (5), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (93-113)

عنوان : ( منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحمدموسی مطلبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقالۀ پیش رو، به منظور شناسایی اهداف و منافع کشورهای نفتی، به ویژه ایران، در انعقاد قراردادهای حوزه‌های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز با شرکت‌های بین‌المللی در مقابل اهداف و منافع آن‌ها، سامان یافته است. این پژوهش، از دو روش اسنادی و کتابخانه‌ای و نیز پیمایشی با مصاحبۀ ساختاریافته با نخبگان انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد اهداف و منافع دو طرف قرارداد بسیار گوناگون است. این اهداف و منافع برای کشور میزبان، حوزۀ درآمدها و هزینه‌ها، فناوری، اقتصاد داخلی، بهره‌برداری فنی، اقتصادی و صیانتی از مخازن و نیز کسب اطلاعات را دربر می‌گیرد. در مقابل، اهداف و منافع شرکت‌ها، حوزۀ درآمدها و هزینه‌ها، فناوری، اقتصاد کشور مادر، حفظ انحصارات و نیز اطلاعات را شامل می‌شود. بنابراین، لازم است راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف و منافع در تنظیم و تدوین قراردادهای نفتی نیز در طول مذاکرات مورد توجه قرار گیرد که نوشتار حاضر در این باره پیشنهادهایی را ارائه داده است.

کلمات کلیدی

اهداف قراردادی تعارض منافع قرارداد نفتی منافع قراردادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077899,
author = {سلیمی فر, مصطفی and ابراهیمی سالاری, تقی and مطلبی, سیدمحمدموسی},
title = {منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز},
journal = {مطالعات حقوق انرژی},
year = {2019},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2538-3140},
pages = {93--113},
numpages = {20},
keywords = {اهداف قراردادی تعارض منافع قرارداد نفتی منافع قراردادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز
%A سلیمی فر, مصطفی
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A مطلبی, سیدمحمدموسی
%J مطالعات حقوق انرژی
%@ 2538-3140
%D 2019

[Download]