یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2019-04-30

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی ستونهای فولادی پر شده با بتن دارای مقطع شش ضلعی منتظم تحت بار محوری فشاری با خروج از مرکزیت اولیه )

نویسندگان: نوید مهدوی , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با رویکرد آزمایشگاهی به مطالعه‌‌ی رفتار ستون‌‌های فولادی پر شده با بتن (CFT) تحت بار فشاری با خروج از مرکزیت پرداخته است. در این پژوهش 6 نمونه ستون CFT با مقطع شش‌ضلعی و با طول 150 سانتی‌‌متر تحت آزمایش قرارگرفته است. بتن مورداستفاده به‌عنوان هسته‌‌ی مقطع از نوع بتن ساده و بتن الیافی بوده است. تغییر مکان‌‌ها در دو راستای محور طولی و تغییر مکان جانبی ناشی از لنگر خمشی برداشت شده و نمودار نیرو - تغییر مکان برای تمامی نمونه‌‌ها و در هر دو جهت رسم شده است. ظرفیت باربری و میزان جذب انرژی محاسبه شده و مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته است. همچنین برای نمونه هایی که تحت بار فشاری خالص قرارگرفته‌اند، مدول کشسان و سختی الاستیک نیز به دست آورده شده است. افزایش مقاومت هسته‌ی بتنی به‌طور قابل‌توجهی ظرفیت باربری نمو‌نه‌ها را افزایش می‌دهد به‌طوری‌که افزایش حدوداً %50 مقاومت هسته‌ی بتنی سبب افزایش حدوداً %20 ظرفیت باربری نمونه می‌شود؛ اما با ایجاد لنگر و افزایش آن از تأثیر مقاومت هسته‌ی بتنی به‌شدت کاسته می‌شود. همچنین بر اساس نتایج مشخص گردید نمونه‌های پر شده با بتن الیافی دارای جذب انرژی بیشتری نسبت به بتن نمونه‌های پر شده با بتن ساده می‌باشند.

کلمات کلیدی

, نمودار نیرو-تغییر مکان, ظرفیت باربری, جذب انرژی, خروج از مرکزیت بار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077955,
author = {مهدوی, نوید and قلعه نوی, منصور},
title = {بررسی آزمایشگاهی ستونهای فولادی پر شده با بتن دارای مقطع شش ضلعی منتظم تحت بار محوری فشاری با خروج از مرکزیت اولیه},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {نمودار نیرو-تغییر مکان، ظرفیت باربری، جذب انرژی، خروج از مرکزیت بار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی ستونهای فولادی پر شده با بتن دارای مقطع شش ضلعی منتظم تحت بار محوری فشاری با خروج از مرکزیت اولیه
%A مهدوی, نوید
%A قلعه نوی, منصور
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2019

[Download]