حدیث پژوهی, دوره (11), شماره (21), سال (2019-8) , صفحات (133-160)

عنوان : ( جستاری پیرامون انتساب دعای صباح به حضرت امیر با تحلیل سندی و نسخه شناختی آن )

نویسندگان: مریم حسین گلزار , محمدحسن رستمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نخستین بار دعای صباح مشهور در مفاتیح الجنان را علی بن الحسین بن حسان بن الباقی قرشی الحلّی، زنده به سال 653یا655ق، در اختیار المصباح روایت کید. یحیی بن قاسم العلوی در 734 ق به آن دست یافت. علی بن عبدالعالی کرکی نیز به درویش محمد اصفهانی، به سنال 935یا939ق اجازۀ نقل دعا را داد. برسی سند و تحلیل نسخه شناختی، هدف نو شتار حاضی است

کلمات کلیدی

, تیدید انتساب, دعای صباح, علی (علیه السلام )سند, تحلیل نسخه شناختی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077983,
author = {حسین گلزار, مریم and رستمی, محمدحسن},
title = {جستاری پیرامون انتساب دعای صباح به حضرت امیر با تحلیل سندی و نسخه شناختی آن},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2019},
volume = {11},
number = {21},
month = {August},
issn = {2008-6547},
pages = {133--160},
numpages = {27},
keywords = {تیدید انتساب، دعای صباح، علی (علیه السلام )سند، تحلیل نسخه شناختی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جستاری پیرامون انتساب دعای صباح به حضرت امیر با تحلیل سندی و نسخه شناختی آن
%A حسین گلزار, مریم
%A رستمی, محمدحسن
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2019

[Download]