هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از ورقه های FRP در حالتهای محتلف نصب )

نویسندگان: هادی قائم دوست , منصور قلعه نوی , محمد قاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشگیری ازوقوع یا کاهش تلفات جانبی و مالی اززمین لرزه درتمامی کشورها زاجمله ایران ازاهمیت خاصی برخوردار است یکی ازرویکردهای مقابله با نیروی عظیم زلزله استفاده ازموادساختمانی جدید با خصوصیات رفتارلرزه ای مناسب می باشد همچنین به دنبال فرسوده شدن سازه های زیربنائی و نیاز به تقویت سازه ها برای براورده کردن شرایط سخت گیرانه طراحی طی دودهه اخیر تاکید فراوانی برروی مقاوم سازی سازه ها درسراسر جهان صورت گرفته است ازطرفی بهسازی لرزه ای سازه ها به خصوص درمناطق زلزله خیر FRP را به عنوان یک مسلح کننده خارجی اهمیت خاصی داده است دیوارهای برشی به دلیل سختی و مقاومت درون صفحه ای بالا و امکان تحمل بارهای جانبی و ثقلی به صورت همزمان درکاربردهای مهندسی ازاهمیت ویژه ای برخوردارند و میتوان ازآنها برای مقاومت دربرابر بارهای جانبی زیاد استفاده نمود. دراین تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی مقاوم سازی دیواربرشی با ورقه های FRP مقایسه ای نیز درزمینه نصب آنها با حالت های مختلف انجام گرفته و بهترین حالت نصب پیشنهاد گردد.

کلمات کلیدی

مقاوم سازی/دیواربرشی/زلزله /FRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078006,
author = {هادی قائم دوست and قلعه نوی, منصور and محمد قاسمی},
title = {مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از ورقه های FRP در حالتهای محتلف نصب},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {مقاوم سازی/دیواربرشی/زلزله /FRP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از ورقه های FRP در حالتهای محتلف نصب
%A هادی قائم دوست
%A قلعه نوی, منصور
%A محمد قاسمی
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]