مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (48), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (271-280)

عنوان : ( افزایش سرعت همگرایی معادلات تراکم پذیر با استفاده از روش چند شبکه همراه با پیش شرط )

نویسندگان: محمد غفاری , محمود پسندیده فرد , علی توکلی صبور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از روش چند شبکه غیرخطی همراه با پیش شرط جهت بهبود نرخ همگرایی و کاهش زمانی محاسباتی معادلات حاکم بر جریان تراکم پذیر استفاده شده است. روش شبکه های چندگانه به مجموعه ای از الگوریتمهای محاسباتی گفته میشود که توسط سلسله مراتبی از گسسته سازیهای متفاوت بر روی شبکه های فیزیکی مختلف با ابعاد متفاوت فرایند حل معادلات دیفرانسیل را تسریع می بخشند.

کلمات کلیدی

, نرخ همگرایی, روش چند شبکه, جریان تراکم پذیر, پیش شرط گذاری, شبکه نامنظم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078008,
author = {غفاری, محمد and پسندیده فرد, محمود and علی توکلی صبور},
title = {افزایش سرعت همگرایی معادلات تراکم پذیر با استفاده از روش چند شبکه همراه با پیش شرط},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2018},
volume = {48},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-5148},
pages = {271--280},
numpages = {9},
keywords = {نرخ همگرایی، روش چند شبکه، جریان تراکم پذیر، پیش شرط گذاری، شبکه نامنظم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T افزایش سرعت همگرایی معادلات تراکم پذیر با استفاده از روش چند شبکه همراه با پیش شرط
%A غفاری, محمد
%A پسندیده فرد, محمود
%A علی توکلی صبور
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2018

[Download]