اقتصاد کشاورزی, دوره (13), شماره (3), سال (2020-3) , صفحات (1-28)

عنوان : ( بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایران )

نویسندگان: پریسا علیزاده , حسین محمدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , سید حسین سقائیان نژاد , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وابستگی شدید به واردات گوشت قرمز و نهاده­های دامی و کافی نبودن تولید داخلی آن­ها، موجب شده تا هر گونه تغییر سیاست در واردات این محصولات، رفاه بسیاری از تولید­کنندگان و مصرف­کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. نظر به ارتباط تنگاتنگ واردات این محصولات با امنیت غذایی کشور و رفاه جامعه، شناخت مؤلفه­های اثر­گذار بر تقاضای واردات این محصولات برای سیاست­گذاری مناسب در این بخش اهمیت ویژه­ای دارد. در این بررسی عامل­های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت (شامل گوشت گوساله، گوشت گوسفند و گوشت مرغ) و نهاده­های دامی (شامل ذرت و کنجاله سویا) با استفاده از الگوی تجارت جانشین ناقص بررسی شده است. پس از انجام آزمون­های آماری، تابع­های تقاضای واردات محصولات مورد نظر به روش سامانه معادله­های همزمان برآورد شد. متغیرهای مؤثر بر تقاضای واردات این محصولات شامل نرخ تعرفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ مؤثر واقعی ارز، تولید داخلی و قیمت نسبی محصولات وارداتی می­باشند. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه تأثیر معنی­دار و شایان توجهی بر تقاضای واردات گوشت گوساله، گوشت مرغ، ذرت دامی و کنجاله سویا دارد بنابراین استفاده از این ابزار برای کنترل واردات این محصولات بسیار اثر­گذار می­باشد در حالی­که تغییرپذیری­های نرخ تعرفه برای کنترل واردات گوشت گوسفند تأثیر چندانی ندارد. همچنین مشخص شد که تقاضای واردات نهاده­های دامی مورد بررسی نسبت به تغییرپذیری­های نرخ مؤثر واقعی ارز کشش­پذیری بالایی دارند بنابراین بایستی با اتخاذ سیاست­های مناسب، از افزایش غیرمنطقی نرخ ارز و همچنین نوسان­های شدید آن جلوگیری شود.

کلمات کلیدی

تعرفه تقاضای واردات گوشت نرخ مؤثر واقعی ارز نهاده‌های دامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078024,
author = {علیزاده, پریسا and محمدی, حسین and شاه نوشی فروشانی, ناصر and سید حسین سقائیان نژاد and پویا, علیرضا},
title = {بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایران},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2020},
volume = {13},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-5524},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {تعرفه تقاضای واردات گوشت نرخ مؤثر واقعی ارز نهاده‌های دامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایران
%A علیزاده, پریسا
%A محمدی, حسین
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A سید حسین سقائیان نژاد
%A پویا, علیرضا
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2020

[Download]