ششمین کنفرانس بین المللی منطقه ای تغییر اقلیم , 2019-11-18

عنوان : ( بررسی نقش تغییرات اقلیمی بر تجارت زعفران ایران )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چندمحصولی در صادرات، جهت گیری سیاست های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی از جمله صادرات محصولات کشاورزی تغییر یابد. در میان محصولات کشاورزی زعفران یکی از اقلام کلیدی صادراتی به شمار می رود که نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده این بخش ایفا می کند. نگاهی به جایگاه ایران در بازار جهانی تجارت زعفران در سالهای اخیر نشان می دهد که علی رغم سهم بالای تولیدی، سهم اندکی از این بازار تجاری در اختیار ایران است. تحقیقات مختلف نشان می دهد که با توجه به تغییرات شدید اقلیمی که در ایران در سالهای اخیر اتفاق افتاده است، وضعیت تولیدی- تجاری محصولات کشاورزی به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر می باشد. این مطالعه بر آن است تا در کنار سایر عوامل درون زا و برون زای اثر گذار بر وضعیت صادراتی شرکت های صادرکننده زعفران در سالهای اخیر، وضعیت نوسانات اقلیمی و اثرگذاری آن را بر تجارت جهانی این محصول و بخصوص در ایران را مورد بررسی قرار دهد. آمار و اطلاعات لازم از طریق جمع آوری پرسشنامه از شرکت های صادرکننده زعفران در ایران در خلال سالهای 1397- 1390 و داده های ماهیانه سازمان هواشناسی ایران و گمرک ایران به دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی پانل پویا انجام گردید

کلمات کلیدی

, تجارت, تغییر اقلیم, زعفران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078058,
author = {کرباسی, علی رضا and محمدزاده, سیدحسین},
title = {بررسی نقش تغییرات اقلیمی بر تجارت زعفران ایران},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی منطقه ای تغییر اقلیم},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تجارت، تغییر اقلیم، زعفران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش تغییرات اقلیمی بر تجارت زعفران ایران
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدزاده, سیدحسین
%J ششمین کنفرانس بین المللی منطقه ای تغییر اقلیم
%D 2019

[Download]