پژوهش‌های روستایی, سال (2019-7)

عنوان : ( سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان های شهرستان های کاشمر و بردسکن و خلیل آباد )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , علی واعظ طبسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئولیت‌پذیری اجتماعی ابزاری است برای بحث تعهداتی که یک شرکت باید نسبت به جامعه خود داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر سنجش مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌هایی که در زمینه کشاورزی کارآفرین محسوب می‌شوند در 6 بعد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، زیست‌محیطی، قانونی و بشردوستانه را مدنظر قرار داده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی از 10 شرکت کارآفرینی روستایی که در زمینه کشاورزی، در شهرستان‌های کاشمر و بردسکن و خلیل‌آباد فعالیت دارند اطلاعات گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS، Expert Choice و مدل ویکور فازی مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین اکثر شاخص‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های موردمطالعه همبستگی زیادی وجود دارد و همچنین در بین شرکت‌های کارآفرینی موردنظر، دو شرکت فخر ترشیز با Q به‌دست‌آمده 256/0 و شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر با Q به‌دست‌آمده 078/0 با تمهیدات خاصی که در بحث اشتغال‌زایی، استاندارد و کیفیت محصول، بسته‌بندی مناسب، بازاریابی دقیق، نگاه زیست‌محیطی، انجام داده‌اند بالاترین رتبه‌ها و شرکت تعاونی خشکبار ارمغان بردسکن با Q به‌دست‌آمده 1، شرکت فرآورده‌های غذایی نگین یاقوت توس با Q به‌دست‌آمده 700/0 پایین‌ترین رتبه‌ها خود اختصاص داده‌اند.

کلمات کلیدی

, شرکت‌های کارآفرینی کشاورزی, کارآفرینی روستایی, مسئولیت‌پذیری اجتماعی, ویکور فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078070,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and شایان, حمید and واعظ طبسی, علی},
title = {سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان های شهرستان های کاشمر و بردسکن و خلیل آباد},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2019},
month = {July},
issn = {2008-7373},
keywords = {شرکت‌های کارآفرینی کشاورزی، کارآفرینی روستایی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ویکور فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان های شهرستان های کاشمر و بردسکن و خلیل آباد
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A شایان, حمید
%A واعظ طبسی, علی
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2019

[Download]